Η Βουλή ψήφισε ομόφωνα τα δυο πρώτα νομοσχέδια για τον τραπεζικό τομέα


Τα δυο πρώτα νομοσχέδια ψήφισε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, η έκτακτη σύνοδος της οποίας συνεχίζεται με την εξέταση και των υπόλοιπων εφτά νομοσχεδίων για εξυγίανση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου, μέτρο το οποίο εντάσσεται στο πακέτο διάσωσης της κυπριακής οικονομίας, που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.

Το πρώτο νομοσχέδιο αφορά τον περί  Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμος του 2013, ο οποίος προνοεί την ίδρυση ταμείου με την επωνυμία «Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης» του οποίου σκοπός θα είναι να χρηματοδοτεί και να ενισχύει οικονομικά πιστωτικά ιδρύματα, να προωθεί και να συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση ή και ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων και να προωθεί και να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της Δημοκρατίας.

Το δεύτερο νομοσχέδιο έχει να κάνει με τον περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμος του 2013 ο οποίος έχει σκοπό, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για λόγους δημόσιας τάξης ή και δημόσιας ασφάλειας, την ανάθεση εξουσιών στον Υπουργό Οικονομικών ή, κατά περίπτωση, στο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, για τη δυνατότητα λήψης και επιβολής προσωρινών περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


66