Η Βουλή ψήφισε τους μνημονιακούς νόμους για αφυπηρετήσεις και συνταξιοδοτικά ωφελήματα


Με έντονες αντιπαραθέσεις και μεγάλο προβληματισμό από μεγάλη μερίδα Βουλευτών, η Ολομέλεια της Βουλής, κατόπιν μακράς συζήτησης, υπερψήφισε κατά πλειοψηφία σήμερα το απόγευμα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα και για τις αφυπηρετήσεις μελών του στρατεύματος και άλλα συναφή θέματα.

Υπέρ της ψήφισης του πρώτου νόμου τάχθηκαν 43 Βουλευτές (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΚΣ ΕΔΕΚ και Βουλευτής Αμμοχώστου Ζαχαρίας Κουλίας), ουδείς καταψήφισε, ενώ το Κίνημα Οικολόγων - Περιβαλλοντιστών τήρησε αποχή.

Στην ψηφοφορία για το συνταξιοδοτικό των μελών του στρατού, υπήρξαν 40 ψήφοι υπέρ (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ), 3 Βουλευτές ψήφισαν εναντίον (Ανδρέας Μιχαηλίδης, Ευθύμιος Δίπλαρος και Ζαχαρίας Κουλίας), ενώ ο Βουλευτής Γιώργος Περδίκης, των Οικολόγων, τήρησε αποχή.

Με τους νόμους αυτούς (λαμβανομένου υπ' όψη και του νομοσχεδίου περί εταιρειών, το οποίο συζητήθηκε σήμερα επί μακρόν, ωστόσο η ψήφισή του αναβλήθηκε για τις 17 Ιανουαρίου 2013) συμπληρώνεται η δέσμη των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η Κυβέρνηση και οι οποίες έχουν ήδη συζητηθεί στο πλαίσιο της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την Τρόικα.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με νέα νομοθεσία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013 και θα εφαρμόζεται στους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Με το νόμο για το συνταξιοδοτικό του στρατιωτικού προσωπικού, θεσπίζεται νέα νομοθεσία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013 και αφορά την αφυπηρέτηση και τις συντάξεις των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας, έτσι ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να συνάδουν με τις ανάλογες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν για όλους τους κρατικούς υπαλλήλους, ως απόρροια των δεσμεύσεων που απορρέουν από την καταρχήν συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης και της Τρόικας.

Για υλοποίηση των προνοιών αυτών, προτείνεται μεταξύ άλλων κατάργηση σχετικών κανονιστικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε κανονιστικές διοικητικές πράξεις και αφορούν τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και γυναίκες υπαξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας.

Ιδιαιτέρως μακρά υπήρξε σήμερα η συζήτηση του νόμου για το συνταξιοδοτικό των μελών του στρατού της Δημοκρατίας, για το οποίο αρχικώς ζητήθηκε αναβολή από τον Βουλευτή του ΚΣ ΕΔΕΚ, Γιώργο Βαρνάβα, αίτημα που απορρίφθηκε με 12 Βουλευτές να τάσσονται υπέρ, ενώ 29 Βουλευτές ήσαν εναντίον της αναβολής.

Ο νέος νόμος για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προέβλεπε, μεταξύ άλλων, όπως αρχικώς είχε κατατεθεί στη Βουλή, κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει ο υπάλληλος για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Προέβλεπε, επίσης, αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στις περιπτώσεις οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης ή παραίτησης για υπηρεσία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ σε ό,τι αφορά υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2012 θα ισχύουν άλλες ρυθμίσεις.

Συμφώνως των ρυθμίσεων αυτών, υπάλληλος, ο οποίος με βάση τον οικείο νόμο ή κανονισμούς θεμελίωσε ή θεμελιώνει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012 δικαίωμα σε σύνταξη και εφάπαξ ποσό, λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας των 45 ή 48 ετών και αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Υπάλληλος, ο οποίος θεμελιώνει δικαίωμα σε συνταξιοδοτικά ωφελήματα με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 45 χρόνων, αλλά δε συμπληρώνει την ηλικία αυτή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και ο οποίος αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, υπόκειται σε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, κατά ποσό που υπολογίζεται με βάση το 60ό έτος ως ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Επίσης, υπάλληλος, ο οποίος θεμελιώνει δικαίωμα σε συνταξιοδοτικά ωφελήματα με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 48 χρόνων, αλλά δεν συμπληρώνει την ηλικία αυτή μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012 και ο οποίος αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, υπόκειται σε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, κατά ποσό που υπολογίζεται με βάση το 63 έτος ως ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Ο νέος νόμος προβλέπει και τη μη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού που διασφαλίζεται για υπηρεσία που κερδήθηκε ή θα κερδηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Η φορολόγηση του εφάπαξ ποσού, που διασφαλίζεται για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της φορολογίας του εισοδήματος νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο νέος νόμος προβλέπει επιλογή για καταβολή του εφάπαξ ποσού που διασφαλίζεται για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, είτε στο σύνολό του, είτε με μετατροπή αυτού σε σταθερό μηνιαίο ποσό, είτε με καταβολή μέρους αυτού και μετατροπή του υπόλοιπου σε σταθερό μηνιαίο ποσό.

Ο υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του υπαλλήλου για την υπηρεσία του από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά θα γίνεται με βάση το μέσο όρο των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.

Στο νόμο υπάρχουν και πρόνοιες για επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά δύο ηλικίες (6 μήνες το χρόνο) για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα μέλη της Δημοτικής, Μέσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης, τα μέλη της Αστυνομίας και τα μέλη του κυπριακού στρατού.

Με την ψήφιση του νέου νόμου, προβλέπεται και η ένταξη των υπαλλήλων που διορίσθηκαν ή θα διορίζονται σε μόνιμη θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό.

Ειδικές πρόνοιες υπάρχουν και για τη μη επιστροφή των περιοδικών εισφορών που καταβάλλει ο υπάλληλος στο Ταμείο Χήρων και Ορφανών στις περιπτώσεις όπου αφυπηρετεί ή παραιτείται και κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του δεν είναι νυμφευμένος ή διαζευγμένος ή ο σύζυγος έχει αποθάνει.

Ο νόμος προβλέπει και την κατάργηση της πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση νυμφευμένου κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης συνταξιούχου ο οποίος λόγω θανάτου του συζύγου νυμφεύθηκε εκ νέου, ο τελευταίος σύζυγος καθίσταται δικαιούχος σε σύνταξη χήρας σε περίπτωση θανάτου του.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


124