Η διδασκαλία του μαθήματος των Γραφικών Τεχνών στη Μέση Εκπαίδευση


ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΑΒΒΑ*

Αυτή τη φορά αποφάσισα ότι ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Καθηγητών Τέχνης θα πρέπει να σπάσω την σιωπή μου και ταυτόχρονα τη σιωπή όλων των υπόλοιπων συναδέλφων Καθηγητών Τέχνης,  αφού πλέον το ποτήρι έχει ξεχειλίσει εδώ και καιρό όσον αφορά το θέμα της διδασκαλίας των Γραφικών Τεχνών στη Μέση Εκπαίδευση.

Πραγματικά έχω βαρεθεί κάθε φορά που προωθείται η οποιαδήποτε πρόταση που αφορά το συγκεκριμένο θέμα, να πρέπει να κάθομαι να διαβάζω παραποιημένες τις θέσεις, απόψεις και προτάσεις μας, είτε στον ηλεκτρονικό, είτε στον έντυπο τύπο. Ο μόνος λόγος είναι διότι δεν ικανοποιείται ο αυτοσκοπός της ΟΛΤΕΚ και της Μ.Τ.Ε.Ε που δεν είναι άλλος από το να εξαλείψει τους Καθηγητές Τέχνης από την διδασκαλία των Γραφικών Τεχνών στη Μ.Γ.Ε. Η κάθε μια πρόταση που έχει τεθεί από μέρους του Συνδέσμου μας και της ΟΕΛΜΕΚ, έχει απορριφθεί χωρίς να υπάρχει η οποιαδήποτε αντιπρόταση από μέρους της ΟΛΤΕΚ και της Μ.Τ.Ε.Ε. Η μοναδική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι είναι η πάγια επιτακτική απαίτηση της ΟΛΤΕΚ και της Μ.Τ.Ε.Ε που δεν είναι άλλη από το να διδάσκουν το μάθημα μόνο εκπαιδευτές Γραφικών Τεχνών, και οι Καθηγητές Τέχνης που διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα στη Μ.Γ.Ε. θα πρέπει ως δια μαγείας να εξαφανιστούν.

Αυτή την φορά το ρόλο του υπερασπιστή της ΟΛΤΕΚ και της Μ.Τ.Ε.Ε ανέλαβε ο κ. Γεωργίου, ο οποίος αναδημοσιεύει αποσπάσματα από την πρότασή μας, με τέτοιο τρόπο που για άλλη μια φορά η ΟΕΛΜΕΚ και ο Σύνδεσμος Καθηγητών Τέχνης να εμφανίζονται ως ο ‘’Κακός’’ αυτής της υπόθεσης. Ο κ. Γεωργίου παρουσιάζεται ξαφνικά ως ο πλέον ‘’προσοντούχος και ειδικός’’ στο μάθημα των Γραφικών Τεχνών και μας υποδεικνύει ότι τα μαθήματα του Ενιαίου Λυκείου θα πρέπει να εξειδικευτούν, αγνοώντας προφανώς ότι η εξειδίκευση είναι κάθετα αντίθετη με την φιλοσοφία του Ενιαίου Λυκείου που ως στόχο έχει τη στέρεη γενική μόρφωση. Ο κ. Γεωργίου φαίνεται να έχει μπερδέψει το Ενιαίο Λύκειο με την  Μ.Τ.Ε.Ε όπου εκεί το μάθημα των Γραφικών Τεχνών προσανατολίζεται προς την τεχνική/τεχνολογική κατάρτιση των μαθητών. Το μάθημα των Γραφικών Τεχνών, όπως και τα υπόλοιπα μαθήματα της ειδικότητας των Καθηγητών Τέχνης στο Ενιαίο Λύκειο (Θέματα Τέχνης, Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο) συνυπάρχουν, αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλεπιδρούν στην εκπαίδευση και την αισθητική αγωγή των μαθητών.

Παραδόξως και προφανώς για λόγους πολιτικής της ΟΛΤΕΚ και της Μ.Τ.Ε.Ε  ο κ. Γεωργίου παραλείπει να μας αναφέρει  πως τα μαθήματα του Ελεύθερου Σχεδίου και της Ιστορίας της Τέχνης, τα κατεξοχήν δηλαδή μαθήματα του κλάδου της Τέχνης τα οποία προσφέρονται στη Μ.Τ.Ε.Ε., θα έπρεπε να διδάσκονται από τους Καθηγητές Τέχνης.

Ο κ. Γεωργίου προφανώς θα πρέπει να αγνοεί ότι ο διορισμός των  εκπαιδευτών Γραφικών Τεχνών θα ήταν προσωρινής φύσεως, και δε θα δημιουργούσε προηγούμενο, σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς την ΟΕΛΜΕΚ στις 30/9/2003. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υποσχέθηκε ότι θα υπήρχε περαιτέρω διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με τη  διδασκαλία του μαθήματος. Έκτοτε όμως, το μόνο που συνέβαινε μέχρι και σήμερα, ήταν ότι χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση και συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων,  συνεχιζόταν και συνεχίζεται η τοποθέτηση εκπαιδευτών Γραφικών Τεχνών στη Μ.Γ.Ε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα στον διορισμό καθηγητών τέχνης. Έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε την μονιμοποίηση πέραν των (20) είκοσι εκπαιδευτών Γραφικών Τεχνών στη Μ.Γ.Ε εις βάρος  φυσικά των Καθηγητών Τέχνης. Αντί να είναι ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη και με δεδομένο ότι έχουν και το μεγαλύτερο ποσοστό στην κατανομή διδακτικών περιόδων στο μάθημα των Γραφικών Τεχνών στη Μ.Γ.Ε., ο κ. Γεωργίου ακολουθώντας την πάγια πολιτική της ΟΛΤΕΚ εξακολουθεί να ζητά ακόμα και σήμερα την περαιτέρω συρρίκνωση μέχρι και την εξάλειψη των Καθηγητών Τέχνης από την διδασκαλία του μαθήματος στην Μ.Γ.Ε.  Δηλαδή ζητά την άμεση απόλυση περίπου Δώδεκα (12) συναδέλφων που αναλογούν στην κατανομή διδακτικών περιόδων στο μάθημα των Γραφικών Τεχνών στη Μ.Γ.Ε., με υπηρεσία μέχρι και Εννέα (9) χρόνια και την άμεση αντικατάσταση τους από εκπαιδευτές Γραφικών Τεχνών με μηδενικό χρόνο υπηρεσίας και χωρίς προϋπηρεσιακή κατάρτιση. Το μόνο που παραθέτει ο κ. Γεωργίου για να τεκμηριώσει την απαράδεκτη πάγια θέση της ΟΛΤΕΚ και της Μ.Τ.Ε.Ε. είναι η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2012, που ΔΕΝ είναι απόφαση δικαστηρίου, οπότε ΔΕΝ είναι δεσμευτική για κανέναν.  

Επιτέλους σταματήστε να αναμασάτε την ίδια ‘’καραμέλα’’ και παραθέστε ουσιαστικές προτάσεις προς επίλυση του θέματος, και αφού όπως υποστηρίζει και ο κ. Γεωργίου οι μικρότητες και οι μισαλλοδοξίες δεν χαρακτήριζαν ποτέ την Μ.Τ.Ε.Ε. ας καθίσουν μαζί με την ΟΛΤΕΚ να μελετήσουν ολόκληρη την πρότασή μας που τεκμηριωμένα στηρίζεται σε δικαστικές αποφάσεις, τη γνωμάτευση της Επιτρόπου Διοικήσεως και τα πορίσματα της επιστημονικής επιτροπής που είχε συσταθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το συγκεκριμένο θέμα. 

Η πρόταση μας δίνει λύση σε σημαντικά προβλήματα που έχουν προκύψει εδώ και μια δεκαετία, αφού: κατοχυρώνει νομικά όσους διδάσκουν το μάθημα των Εικαστικών Εφαρμογών, είναι οικονομικά ανώδυνη για το κράτος ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που το κράτος μειώνει τις δαπάνες του. Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να βρεθούν άνεργοι και εκτός υπηρεσίας συνάδελφοι και από τις δύο πλευρές, κάτι που δυστυχώς ο κ. Γεωργίου έχει καταλάβει ως προσπάθεια από μέρους μας να απαλλαχτούμε από τους εκπαιδευτές Γραφικών Τεχνών από την Μ.Γ.Ε. Η πρόταση μας επίσης συμβάλει στην ομαλή λειτουργία και τον προγραμματισμό των σχολικών μονάδων αφού με την υλοποίηση της πρότασης μας θα μειωθεί η μετακίνηση των συναδέλφων που διδάσκουν το μάθημα. Πιστεύουμε ότι τα στοιχεία που περιέχονται στη πρόταση μας καλύπτουν και τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές και έτσι θα δοθεί και ένα οριστικό τέλος στην επίλυση του συνεχιζόμενου επί μια δεκαετία προβλήματος που απασχολεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

*Πρόεδρος του Συνδέσμου Καθηγητών Τέχνης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


234