Η ΕΕΥ δεν είναι υποχρεωμένη να απευθύνεται στο ΚΥΣΑΤΣ για αναγνώριση τίτλων σπουδών αιτητών


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν έχει υποχρέωση να ερευνά με το ΚΥΣΑΤΣ θέματα τίτλων σπουδών των υποψηφίων. Η ΕΕΥ μπορεί να ζητά από τους αιτητές-υποψηφίους να απευθύνονται οι ίδιοι στο ΚΥΣΑΤΣ για να λαμβάνουν απαντήσεις γύρω από το θέμα των προσόντων τους που έχουν, αναλόγως των τίτλων σπουδών που καταθέτουν.        

Αυτό είναι το συμπέρασμα από την απόρριψη της έφεσης που κατέθεσε στο Ανώτατο η Παναγιώτα Χατζηκυπριανού σε αίτημά της για εγγραφή στον κατάλογο διοριστέων

Ολόκληρη η ενδιαφέρουσα υπόθεση και το σκεπτικό του Ανωτάτου στο πιο κάτω έγγραφο:


Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


74