Η ΕΚΤ θα δέχεται ομόλογα της Κύπρου που υπόκεινται σε haircut


Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι θα δέχεται ως ενέχυρο για τους σκοπούς των πιστωτικών συναλλαγών του Ευρωσυστήματος (την παροχή, δηλαδή, ρευστότητας από την ίδια στις τράπεζες) ομόλογα που έχει εκδώσει ή εγγυηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία θα υπόκεινται σε ειδικά ποσοστά μείωσης (haircut).

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέπεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να μην εφαρμόζει ελάχιστα όρια πιστοληπτικής αξιολόγησης όσον αφορά τα κυπριακά ομόλογα. Η άρση του παραπάνω περιορισμού θα διατηρηθεί μέχρι νεωτέρας και θα ισχύσει για όλα τα υφιστάμενα και τα νέα ομόλογα, ενώ θα εφαρμοσθεί από τις 9 Μαϊου με σχετική νομοθετική πράξη, στην οποία θα εξειδικεύονται και τα ποσοστά μείωσης.

Στην απόφασή του, το ΔΣ της ΕΚΤ έλαβε υπόψη το μνημόνιο που συνήψε η Κύπρος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο εγκρίθηκε από τα κράτη - μέλη και αντανακλά το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας. Το ΔΣ της ΕΚΤ θεωρεί ότι το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


43