Η Ελέγκτρια επανέρχεται για την απαλλαγή εκπαιδευτικών από το διδακτικό τους χρόνο


Το θέμα της απαλλαγής εκπαιδευτικών από το διδακτικό τους χρόνο είναι και φέτος στην Ετήσια Έκθεση 2011 της Γενικής Ελέγκτριας Χρυστάλας Γιωρκάτζιη που παρέδωσε χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Χριστόφια. Αναφερει στην έκθεσή της: «β) Απαλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού από το διδακτικό τους χρόνο. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μου, από σχετική μελέτη που διεξήγαγε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με στόχο την επανεξέταση των διευθετήσεων που εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις οποίες καθηγητές απαλλάσσονται από διδακτικό χρόνο, σε αντιστάθμισμα άλλων καθηκόντων που αναλαμβάνουν, όπως υπεύθυνοι τμήματος, τήρηση πρακτικών του Καθηγητικού Συλλόγου, υπεύθυνοι βιβλιοθήκης ή διαφόρων μαθητικών ομίλων κ.λπ., διαπιστώθηκε ότι μερικές από τις διευθετήσεις αυτές δεν στηρίζονται σε συγκεκριμένες γραπτές αποφάσεις ή συμφωνίες με τις Συντεχνίες, ούτε και έτυχαν της έγκρισης του Υπουργείου. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εν λόγω απαλλαγές κατά το σχολικό έτος 2003/04 ισοδυναμούσαν με ώρες υπηρεσίας 554 εκπαιδευτικών, που αντιστοιχούσαν σε ετήσια δαπάνη ύψους περίπου €10,9 εκ. και, λαμβάνοντας υπόψη το έμμεσο κόστος εργοδότησης, η πραγματική ετήσια δαπάνη ανερχόταν σε περίπου €18,2 εκ.. Το πόρισμα της έρευνας μελετήθηκε από τους Υπουργούς Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών και, αφού έγινε ανταλλαγή απόψεων, ο Υπουργός Οικονομικών στις 2.9.2004 εισηγήθηκε τη διεξαγωγή μελέτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, για να διαπιστωθεί κατά πόσο δικαιολογείται η συνέχιση των απαλλαγών ή όχι. Η ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί ξεκίνησε τη μελέτη το 2006, και όπως πληροφορήθηκα, την έχει ολοκληρώσει. Το θέμα θα προχωρήσει αφού διαμορφωθούν οι τελικές εισηγήσεις για τις αλλαγές που θα γίνουν στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αναφορικά με την αναμόρφωση της δομής και τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου του σχολικού προγράμματος. Σημειώνεται ότι το θέμα αυτό υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει προσδιοριστεί το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί». Υπενθυμίζουμε ότι η μελέτη απαλλαγών του εκπαιδευτικού προσωπικού από το διδακτικό τους χρόνο περιλαμβανόταν στις αντιπροτάσεις της Κυβέρνησης που δόθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου στα κόμματα για αντιμετώπιση της κρίσης.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


86