Η Ελληνική δεύτερη γλώσσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αυστραλίας


Η ελληνική γλώσσα έχει συμπεριληφθεί, μετά από απόφαση της ανεξάρτητης αρχής (ACARA), ως δεύτερη γλώσσα στα πλαίσια του αυστραλιανού εθνικού αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Αυστραλία Χαράλαμπος Δαφαράνος, συνοδευόμενος από το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Σίδνεϊ Βασίλειο Τόλιο και το Συντονιστή Εκπαίδευσης Βασίλειο Γκόκα, πραγματοποίησαν επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της ACARA στο Σίδνεϊ.

Τη συνάντηση ζήτησε ο κ. Πρέσβης προκειμένου να ευχαριστήσει η ελληνική πλευρά την ανεξάρτητη αυτή αρχή (ACARA) για τη συμπερίληψη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα πλαίσια του αυστραλιανού εθνικού αναλυτικού προγράμματος και για να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών σχετικά με τη συγγραφή του Σχολικού αυτού Προγράμματος.

Ο Έλληνας Πρέσβης τόνισε πως η συγκεκριμένη απόφαση είναι ιστορικής σημασίας για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία και για την καλλιέργεια της. Θα δοθεί επίσης η ευκαιρία σε μαθητές, που δεν έχουν ελληνικό πολιτισμικό υπόβαθρο, να γίνουν μέτοχοι της σπουδαίας αυτής κουλτούρας και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της αυστραλιανής κοινωνίας.

Και οι δυο πλευρές διερεύνησαν τους τομείς όπου μπορεί να υπάρξει συνεργασία και δήλωσαν τη διάθεσή τους να βρίσκονται σε επικοινωνία για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Το σχέδιο του Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος (μέχρι Year 10) θα είναι έτοιμο τον προσεχή Μάιο για δημόσια διαβούλευση. Στόχος της αυστραλιανής πλευράς είναι, μετά τη διαβούλευση, η υιοθέτησή του μέχρι το τέλος του έτους, αφού ληφθούν υπόψη προτάσεις, σχόλια και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

184