Η Επ. Διοικήσεως κατά ΕΕΥ για μη εγγραφή αναπήρων στον Ειδικό Κατάλογο Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες


Στην τελευταία της ετήσια  έκθεση για το 2013 που παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,  η Επίτροπος Διοικήσεως Ελίζα Σαββίδου κάνει αναφορά σε δυο περιπτώσεις αναπήρων που έκαναν αίτηση για εγγραφής στονΕιδικό Κατάλογο Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες και στήριξε τους παραπονούμενους. Το Paideia-News παραθέτει το κεφάλαιο της έκθεσης της Επιτρόπου για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις

«Αρκετές ήταν οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο Γραφείο, το 2013, σχετικά με την τήρηση των ποσοστώσεων του Ν. 146 (Ι) του 200954, για την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες, σε σχέση, ειδικότερα, με την κατάρτιση του Ειδικού Καταλόγου Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ). Αντικείμενο, στις δύο παρεμβάσεις της Αρχής Ισότητας που, ενδεικτικά, παρατίθενται πιο κάτω, αποτέλεσαν αποφάσεις της ΕΕΥ να μην συμπεριλάβει τους καταγγέλλοντες στον Ειδικό Κατάλογο, παρότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ειδικής Πολυθεματικής Επιτροπής του ΤΚΕΑΑ, είχε κριθεί ότι αυτοί ενέπιπταν στον ορισμό άτομο με αναπηρίες με βάση το συγκεκριμένο Νόμο. Την ίδια στιγμή σχολιάστηκε αρνητικά το παράδοξό ότι οι ίδιοι υποψήφιοι, παρά τις πιο πάνω αποφάσεις της ΕΕΥ, περιλήφθηκαν στους συνήθεις Πίνακες ΔιοριστέωνΕκπαιδευτικών.

Ως λόγο απόρριψης της αίτησης για συμπερίληψη στον Ειδικό Κατάλογο στην πρώτη περίπτωση, η ΕΕΥ επικαλέστηκε ότι, επειδή ο καταγγέλλων εργαζόταν ως υπάλληλος αορίστου χρόνου σε Υπουργείο, το είδος της αναπηρίας του δεν απέκλειε και δεν μείωνε ουσιωδώς τη δυνατότητα εξεύρεσης και διατήρησης κατάλληλης εργασίας. Βασικότερη διαπίστωση της Επιτρόπου στη σχετική Έκθεση, ήταν ότι η αιτιολογία αυτή ήταν αυθαίρετη και εκτός των προνοιών του Νόμου, βάσει των οποίων η αρμοδιότητα της ΕΕΥ περιορίζεται αποκλειστικά στη διαμόρφωση τελικής απόφασης  ως προς την καταλληλότητα του υποψήφιου ατόμου να εκτελέσει τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης και όχι ως προς το κατά πόσο αυτός/αυτή εμπίπτει ή όχι στον ορισμό άτομο με αναπηρίες. Το τελευταίο αυτό ζήτημα, τόνισε, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Πολυθεματικής. Περί Πρόσληψης ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο  Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Επιτροπής, ως του καθ’ ύλη αρμόδιου οργάνου, η γνωμοδότηση της οποίας υπήρξε σαφής. Ασκώντας περαιτέρω κριτική, η Επίτροπος σημείωσε ότι η ΕΕΥ, με την πιο πάνω αιτιολογία, παραγνώρισε το δικαίωμα του καταγγέλλοντος να διεκδικήσει διαφορετικής θέσης απασχόληση, με βελτιωμένους όρους και συνθήκες εργασίας από αυτήν που κατείχε, ενώ, παράλληλα, υιοθέτησε προσέγγιση η οποία δεν συμβάλλει στην επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες.

Σε ό,τι αφορά τη μη συμπερίληψη στον Ειδικό Κατάλογο, στη δεύτερη περίπτωση, διαπίστωση της Επιτρόπου ήταν ότι, αν και η ΕΕΥ δεν αναφέρθηκε ρητά στο λόγο για τον οποίο έκρινε, μετά από ολιγόλεπτη συνέντευξη, ότι οι καταγγέλλουσες (δίδυμες αδερφές) δεν είναι σε θέση να χειριστούν ικανοποιητικά τους έφηβους μαθητές σε δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης, από τα στοιχεία που εξετάστηκαν προέκυψε αβίαστα ότι αυτός αφορούσε στο χαμηλό τους ανάστημα. Εύρημα και πάλιν της Επιτρόπου ήταν ότι η παρασχεθείσα αιτιολογία της ΕΕΥ, υπήρξε αυθαίρετη, για το λόγο ότι η ακαταλληλότητα των υποψήφιων για διορισμό εκπαιδευτικών έπρεπε, στο πνεύμα του Νόμου, να συνδέεται αποκλειστικά με την εκτέλεση των καθηκόντων της υπό πλήρωση θέση, από απόψεως ικανοτήτων κατάλληλων για επαγγελματικό ανταγωνισμό. Σε τούτη, δε, την κρίση, σημείωσε, δεν θα πρέπει να παρεισφρέουν υποκειμενικές εκτιμήσεις που αναπαράγουν προκαταλήψεις και στερεότυπα και αντικατοπτρίζουν τις αντιλήψεις μιας συντηρητικής κοινωνίας, ενώ, η αμηχανία που δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί απέναντι στη μία ή την άλλη αναπηρία, δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμη αιτιολογία αποκλεισμού και περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρίες από τη διεκδίκηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Αντίθετα, ο αποκλεισμός, εκ προοιμίου, της όποιας δυνατότητας των καταγγελλουσών να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού όπως οποιοσδήποτε άλλος εκπαιδευτικός και ο προκαθορισμός, αρνητικά, των αντιδράσεων των μαθητών, δεν δικαιολογείται και δεν συνάδει με το σκοπό του περί ποσοστώσεων Νόμου, τις αρχές και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, το σεβασμό για την αυτονομία, την ισότητα ευκαιριών τους και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

278