Η Επ. Φούλπραϊτ δέχεται αιτήσεις για υποτροφίες για μεταπτυχιακό σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ


Το παραδοσιακό πρόγραμμα Υποτροφιών Φούλπραϊτ είναι ανοικτό για όλους τους κλάδους εκτός των Ιατρικών κλάδων (ιατρικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής και νοσηλευτικής).

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Υποτροφιών Φούλπραϊτ, www.fulbright.org.cy στην κατηγορία “Grants and Programs”. Για περισσότερες πληροφορίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα γραφεία Φούλπραϊτ, στο τηλέφωνο 22-669757, Δευτέρα με Παρασκευή, από 10:00π.μ. μέχρι 2:00μ.μ. και Τετάρτη από 10:00π.μ. μέχρι 5:00μ.μ. Συμπληρωμένες αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Επιτροπής Φούλπραϊτ, Λεωφόρος Αιγύπτου 2, Λευκωσία, μέχρι τις 2:00 μ.μ. της Τρίτης, 31 Ιουλίου, 2012.

Το παραδοσιακό Πρόγραμμα Υποτροφιών Φούλπραϊτ χρηματοδοτείται από τον Κυπριακό και Αμερικανικό λαό μέσω Κυβερνητικών εισφορών και επιχορηγήσεων από Αμερικανικά Εκπαιδευτικά Iδρύματα. Οι υποτροφίες θα δοθούν εφ’ όσον εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφ’ όσον υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια.

 

CYPRUS FULBRIGHT COMMISSION ANNOUNCES

SCHOLARSHIPS FOR MASTERS DEGREES

 

The Cyprus Fulbright Commission announces that it is currently accepting applications for scholarships under the Traditional Fulbright Scholarship Program for graduate studies at American universities beginning in the fall of 2013. In addition, one scholar will be nominated as the Fulbright-Universal Life scholar.

The Traditional Fulbright Scholarship Program competition will be open for all fields, except Medical Fields (medicine, dentistry, veterinary and nursing).

Information on eligibility requirements and application forms are available on the Commission’s website: www.fulbright.org.cy under “Grants and Programs”.   Please call the Fulbright office tel: 22-669757 Monday - Friday 10:00a.m. - 2:00p.m. and Wednesday 10:00a.m. - 5:00pm. for further information.   Completed applications must be received by the Fulbright Commission, 2 Egypt Avenue, Nicosia, no later than 2:00 p.m. on Tuesday, July 31, 2012.

The Traditional Fulbright Program is funded by the people of Cyprus and the United States through governmental contributions and fundraising from American institutions. Τhe awards offered are subject to Board’s approval and availability of funds.

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


187