Η Επ. Οικονομικών της Βουλής αποπαγοποίησε τις μόνιμες θέσεις και θέσεις προαγωγής. Η κατανομή


Σύμφωνα με πληροφoρίες του Paideia-News η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ενέκρινε την περασμένη Τρίτη την αποπαγοποίηση 439 θέσεων για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

Οι θέσεις αναλυτικά:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ: Θέσεις προαγωγής. Βοηθοί Διευθυντές 41 (28 Δημοτικής και 13 Προδημοτικής) και 1 θέση για Ειδική.

Μόνιμες θέσεις Δασκάλων 59,  Ειδικής 4 και Νηπιαγωγών 45.

ΣΥΝΟΛΟ 150

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ:  Θέσεις προαγωγής. Βοηθοί Διευθυντές 83 και Καθηγητών 193.

ΣΥΝΟΛΟ 276     

ΤΕΧΝΙΚΗ: Εκπαιδευτές  13 μόνιμες θέσεις.  

ΣΥΝΟΛΟ 13

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 439

 Υπολογίζεται ότι θα αρχίσει το συντομότερο η διαδικασία  των προαγωγών (δεν αποκλείεται την ερχόμενη Παρασκευή 7 Αυγούστου, να προκηρυχθούν οι θέσεις στην Επίσημη Εφημερίδα). Η διαδικασία των προαγωγών αναμένεται να τελειώσει περί τα τέλη Οκτωβρίου- αρχές Νοεμβρίου και θα καλυφθούν οι  θέσεις που θα κενωθούν, οι οποίες στη Μέση θα είναι πολύ περισσότερες από ότι στη Δημοτική.      
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter37