Η Επ. Παιδείας συζήτησε πρόταση του ΔΗΚΟ για την Ειδική Εκπαίδευση


Χριστιάνα Ερωτοκρίτου: Με αυτή την πρόταση Νόμου επωφελούνται όλα τα παιδιά

ΚΥΠΕ Νέες ρυθμίσεις στην ειδική εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία επιχειρεί να εντάξει Πρόταση Νόμου που κατατέθηκε από το ΔΗΚΟ και συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Η πρόταση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης τόσο των παιδιών με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες όσο και των υπόλοιπων παιδιών στις τάξεις.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας, η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε πως σήμερα συζητήθηκε η πρόταση Νόμου του ΔΗΚΟ για τροποποίηση του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου του 1999-2014, οι οποίοι σήμερα χρήζουν ριζικής αναθεώρησης και μεταρρύθμισης καθότι δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν στην εκπαίδευση τα συγκεκριμένα παιδιά.

Αναφερόμενη στην πρόταση του ΔΗΚΟ, είπε πως αυτή προνοεί: Ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν σε ειδική μονάδα συνηθισμένου σχολείου να μην υπερβαίνει τα επτά, ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν σε συνηθισμένη τάξη να μειωθεί κατά 5 όταν σε αυτή φοιτά παιδί με σοβαρή αναπηρία, ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν σε συνηθισμένη τάξη να μειωθεί κατά 2 μαθητές όταν σε αυτή φοιτά παιδί με μαθησιακές δυσκολίες.
Επίσης, κάθε παιδί με αυξημένες δυσκολίες να λαμβάνει ειδική αγωγή και εκπαίδευση τουλάχιστον για 3 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα, και κάθε παιδί με λιγότερες δυσκολίες να λαμβάνει ειδική αγωγή και εκπαίδευση για τουλάχιστον δύο διδακτικές περιόδους την εβδομάδα.
«Θέλω να τονίσω ότι με αυτή την πρόταση Νόμου επωφελούνται όλα τα παιδιά εφόσον, αφενός μεν, τα παιδιά με αναπηρία θα λαμβάνουν αυξημένη ειδική αγωγή και εκπαίδευση και κατά δεύτερο λόγο, όλα τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης θα επωφεληθούν λόγω της βελτίωσης της ποιότητας και της ποσότητας του χρόνου που θα έχει ο εκπαιδευτικός καθώς και λόγω της μείωσης του αριθμού των παιδιών στην τάξη», είπε και σημείωσε πως η ίδια αισθάνεται ιδιαίτερα ενθαρρυμένη από την στήριξη που είχε η Πρόταση Νόμου από την συντριπτική πλειοψηφία των οργανωμένων φορέων και εκπαιδευτικών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter54