Η επιστολή των Γονέων Δημοτικής στην Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού για τα μέτρα της ΠΟΕΔ


«Θέμα: Απεργιακά Μέτρα Συνδικαλιστική Οργάνωσης ΠΟΕΔ

Αγαπητή κ. Κουρσουμπά,

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορούμε πως συνεχίζεται η κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων της ΠΟΕΔ με μέτρα τα οποία, τόσο κατά τη δική μας εκτίμηση όσο και κατά την εκτίμηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, (το οποίο σημειώνεται ότι έχει ήδη λάβει σχετική γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα), θεωρούνται ότι δεν καλύπτονται νομικά.

Συγκεκριμένα, στα μέτρα που έλαβε η ΠΟΕΔ, είναι και η αποχή των δασκάλων από προγράμματα επιμόρφωσης καθώς και από εκδηλώσεις και σχολικούς εορτασμούς, οι οποίες είναι θεσμοθετημένες σύμφωνα με το άρθρο 20 (1) της ΚΔΠ225 2008 του περί Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Νόμου.

Περαιτέρω, και μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας για προστασία των παιδιών από κάθε μορφής διάκριση αλλά και της διασφάλισης του δικαιώματος παροχής σωστής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας στα παιδιά μας, θεωρούμε πως οι πιο πάνω διοικητικές / συνδικαλιστικές αποφάσεις επηρεάζουν αρνητικά τα παιδιά μας αφού καταστρατηγούν αναφαίρετα δικαιώματά τους .

Ως εκ τούτου, ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και μέσα στα πλαίσια των προνοιών του Νόμου 74 (I) / 2007 ζητούμε όπως παρέμβετε, έτσι ώστε να προασπίσετε και να διασφαλίσετε τα δικαιώματα των παιδιών των Δημοτικών Σχολείων.

Βέβαιοι για τη θετική σας ανταπόκριση.

Χρύσανθος Πιερή Πρόεδρος
Χριστόδουλος Δημητρίου Γραμματέας»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


114