Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής συζητεί τα νομοσχέδια μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας


Πως εμπλέκονται τα κρατικά πανεπιστήμια και η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπ. Παιδείας 

Ενώπιον της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, αύριο   Δευτέρα, τίθενται τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, τα οποία επανακατατέθηκαν από την Κυβέρνηση στη Βουλή, μετά την έγκριση τους την περασμένη Παρασκευή από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Το αρχικό πακέτο των έξι μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων/κανονισμών είχε κατατεθεί ενώπιον της Βουλής τον Αύγουστο του 2015, ενώ μετά από απαίτηση του Σώματος τα νομοσχέδια επανεξετάστηκαν λεπτομερώς.
Στη συνεδρία που θα αρχίσει στις 9.00 και στην οποία έχουν κληθεί να παραστούν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης και ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης, θα συζητηθούν τα νομοσχέδια που αφορούν την αξιολόγηση υποψηφίων για προαγωγή, διατμηματική προαγωγή και πρώτο διορισμό και προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία, την αξιολόγησης υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, την εισαγωγή μηχανισμού διασφάλισης της διατήρησης του ύψους του κρατικού μισθολογίου σε λογικά δημοσιονομικά πλαίσια και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κινητικότητα υπαλλήλων μεταξύ της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου.
Επίσης, θα συζητηθεί το μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που αφορά την ανάθεση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) αρμοδιότητας παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης δημόσιων υπαλλήλων και εφαρμογής εσωτερικών ελέγχων, καθώς και εισαγωγή της Κατηγορίας Θέσεων “Θέσεις Διατμηματικής Προαγωγής – Κλ. Α13”.
Σημειώνεται ότι στο πακέτο των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων περιλαμβάνονται και οι κανονισμοί, που αφορούν το νέο σύστημα αξιολόγησης.
Στη ατζέντα της Επιτροπής Οικονομικών βρίσκεται και το νομοσχέδιο που αφορά την αστική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο που αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά, όπως είπε ο Υφυπουργός παρά τω προέδρω, το νομοσχέδιο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα συνταγματικής συμβατότητας και το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποσυρθεί από τη Βουλή.
Όπως δήλωσε μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, την περασμένη Παρασκευή, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, η μεταρρύθμιση αποτελεί υψίστη προτεραιότητα για αυτή την Κυβέρνηση και σημείωσε πως σε πέντε νομοσχέδια έγιναν κάποιες «πρόσθετες, όχι σημαντικές αλλαγές» για βελτίωση τους αλλά και την καλύτερη πρακτική εφαρμογή τους.
Μετά από συζητήσεις και γνωματεύσεις επιβεβαιώθηκε ότι συνταγματικά κωλύματα, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, παρουσίαζαν μόνο οι κανονισμοί που αφορούσαν την ποσόστωση στο σύστημα αξιολόγησης. Ωστόσο, στο πλαίσιο του εκ νέου νομοτεχνικού ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη και τις τοποθετήσεις βουλευτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων που κλήθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, συμπεριλήφθηκαν κάποιες πρόσθετες, όχι σημαντικές αλλαγές για βελτίωση των νομοσχεδίων/κανονισμών καθώς και την καλύτερη πρακτική εφαρμογή τους.
Ο κ. Πετρίδης είπε ότι από το πακέτο των έξι μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, το νομοσχέδιο που αφορούσε την κινητικότητα παραμένει ως είναι κατατεθειμένο στη Βουλή από τον Αύγουστο του 2015, δεδομένου ότι δεν προέκυψαν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις από τη Νομική Υπηρεσία.
Αλλαγές στα νομοσχέδια
Όσον αφορά το κρατικό μισθολόγιο (Προσαυξήσεις, Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή και Γενικές Αυξήσεις Μισθών και Συντάξεων των Αξιωματούχων και των Εργοδοτουμένων της Κρατικής Υπηρεσίας), η μόνη αλλαγή που έχει γίνει, για διευκρινιστικούς σκοπούς, είναι η συμπερίληψη νέας επεξηγηματικής πρόνοιας (άρθρο 6) ώστε να καθίσταται σαφές ότι από την εφαρμογή του Νόμου δεν θα προκύπτει δυσμενής μεταβολή της αντιμισθίας, εργοδοτούμενου, αξιωματούχου ή της σύνταξης συνταξιούχου. Κατά συνέπεια δεν χρειάστηκε ειδική ρύθμιση για τους δικαστές.
Σε σχέση με το νομοσχέδιο που αφορά στο νέο σύστημα προαγωγών και την εισαγωγή κριτηρίων με καθορισμένη βαρύτητα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, οι αλλαγές που έχουν γίνει, αφορούν τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία διατμηματικής προαγωγής ή προαγωγής, εάν εξασφάλισαν χαμηλή βαθμολογία στις τελευταίες τρεις (3) αντί δύο (2) ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης τους, που προνοούσε το αρχικό νομοσχέδιο.
Επίσης, έχει μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής του Νομοσχεδίου, καθώς το νέο σύστημα προαγωγών τίθεται σε ισχύει το 2019, ενώ έχουν περιληφθεί και ορισμένες διορθωτικές αλλαγές, κάτι που κρίθηκε αναγκαίο, οι οποίες αφορούν την αναγκαιότητα συμμόρφωσης με τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης Νόμο σε ότι αφορά τα τέλη συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και την περίληψη των κρατικών πανεπιστημίων στους φορείς όπου η Ειδική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την ετοιμασία των δοκιμίων της γραπτής εξέτασης.
Αναφορικά με το νομοσχέδιο, με το οποίο ανατίθεται στην ΕΔΥ η αρμοδιότητα της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης, η μόνη αλλαγή που έχει γίνει, στο πλαίσιο του εκ νέου νομοτεχνικού ελέγχου είναι ότι έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, που έχουν εκφραστεί και στο πλαίσιο των συζητήσεων ενώπιον της Βουλής, σε ότι αφορά τον τρόπο καταγραφής των αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης, και συγκεκριμένα έχει διαγραφεί η απαίτηση για την τήρηση στενογραφημένων πρακτικών της προφορικής συνέντευξης, για πρακτικούς λόγους.
Τέλος, όσον αφορά το νομοσχέδιο για αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία έχουν περιληφθεί πρόνοιες ώστε να περιληφθούν και τα κρατικά πανεπιστήμια στους φορείς όπου η Ειδική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την αρμοδιότητα ετοιμασίας των δοκιμίων για τη γραπτή εξέταση για πλήρωση των θέσεων εισδοχής, καθώς και να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της διεξαγωγής της εν λόγω γραπτής εξέτασης από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στους φορείς ετοιμασίας των δοκιμίων, δηλαδή στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή στα Κρατικά Πανεπιστήμια, ανάλογα με την περίπτωση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

52