Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταματά την παροχή ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες


Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταματά επί της ουσίας την παροχή ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με οικονομικούς κύκλους, ακόμα και εντός της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίοι σχολίαζαν τη χθεσινοβραδινή απόφαση της ΕΚΤ να μην δέχεται πλέον τους ελληνικούς τίτλους ως ενέχυρα.
Τούτο, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ χθες, θα αρχίσει να ισχύει από τις 11 Φεβρουαρίου.
Όπως είναι ήδη γνωστό, η ΕΚΤ είχε αποφασίσει να δέχεται κατ΄ εξαίρεση τα ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση στις πράξεις αναχρηματοδότησης παρόλο που αυτά δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όσον αφορά στην πιστοληπτική τους αξιολόγηση.
Πλέον, όπως αναφέρει στο ανακοινωθέν που εξέδωσε η ΕΚΤ αίρει την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, καθώς, όπως τονίζει, "επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως επιτυχής η ολοκλήρωση της επανεξέτασης του προγράμματος".
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η αναστολή δεν έχει καμία επίπτωση στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Οι ανάγκες ρευστότητας των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος που επηρεάζονται μπορεί να ικανοποιηθεί από την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα, μέσω της επείγουσας παροχής ρευστότητας (ELA), σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος, αναφέρει η ΕΚΤ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


49