Η ΦΕΠΑΝ προκηρύσσει προσφορές για ασφάλιση των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου


Η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ) προκηρύσσει την υποβολή προσφορών για την: «Ασφάλιση των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου».

Η ΦΕΠΑΝ παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν γραπτώς την προσφορά τους από την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 στο Γραφείο της Φ.Ε.ΠΑΝ, Πανεπιστημιούπολη Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων(Ισόγειο).

Η κατάθεση προσφορών μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο e-mail της ΦΕΠΑΝ: [email protected]

Για τους όρους και κανονισμούς της προκηρυγμένης προσφοράς καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, στα τηλέφωνα: 96605642, 99951390 (Επιτροπή Οικονομικών Φ.Ε.ΠΑΝ.). 22894026 Γραφείο Φ.Ε.ΠΑΝ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter17