Η γυναίκα στο χώρο εργασίας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης


Το περιοδικό «Journal of Critical Studies in Business & Society» στη νέα έκδοσή του αφιέρωσε μια πολύ σημαντική και διαχρονικά επίκαιρη θεματική ενότητα στις γυναίκες: “Φύλο και Εργοδοσία σε περιόδους οικονομικής κρίσης”. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε συνθήκες κεφαλαιοκρατικής κρίσης. Μερικά, μάλιστα, κείμενα αποτελούν και casestudies αποτυπώνοντας πιο εύγλωττα την κοινωνική δόμηση του φύλου, αλλά και τη διαφορετικότητα αντιμετώπισης των δύο φύλων σε ποικίλους τομείς του εργασιακού περιβάλλοντος. Σε δήλωσή του, ο editor του περιοδικού, καθηγητής Κώστας Γουλιάμος,  αντιπρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε: «μέσα από τα κείμενα των ερευνητών αναλύεται και ο ρόλος των κοινωνικών θεσμών στη διαιώνιση στερεοτύπων σχετικά με τα φύλα στο χώρο εργασίας».

Το περιοδικό «Journal of Critical Studies in Business & Society» εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη συντακτική του επιτροπή συμμετέχουν κορυφαίοι διανοούμενοι και επιστήμονες της εποχής μας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα ονόματα των Ulrich Beck, Henry Giroux, Frederic Jameson, Martin Jay, Douglas Kellner, Ernesto Laclau, Mark Poster, Saskia Sassen και Rick Wolff. Τη διεύθυνση του περιοδικού έχει ο καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, αντιπρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Αξίζει να αναφερθεί ότι το περιοδικό, τα τρία τελευταία χρόνια έχει κάνει ειδικά αφιερώματα σε συνέργεια με καθηγητές και πανεπιστήμια του εξωτερικού πάνω σε ζητήματα που αποτελούν σημεία κομβικής σημασίας, στον τομέα της κοινωνικής έρευνας αλλά και των ανθρωπιστικών σπουδών. Και σε αυτή την έκδοση, το περιοδικό παρεμβαίνει καινοτόμα σε ορισμένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα και τομείς της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας. Πρόκειται για έκδοση που αναζητά τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία που διαπερνούν το πολυδιάστατο σύστημα σχέσεων εξουσίας που ορίζεται με άξονα την έμφυλησωματικότητα.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


96