Η καθοριστική ομιλία στη Βουλή του Π. Λεωνίδου που οδήγησε στην έγκριση του ΝΣΔ


Η ομιλία του βουλευτή του ΔΗΚΟ Πανίκου Λεωνίδου που υπήρξε καθοριστική για την έγκριση της εφαρμογής του ΝΣΔ

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοί,

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η χώρα μας χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να έχει στον πυρήνα του μια βασική αρχή: όλοι αξίζουν τις ευκαιρίες τους. Η δημόσια παιδεία, πρέπει να είναι ο βασικός μηχανισμός παροχής τέτοιων ευκαιριών. Πριν από δυο χρόνια, το Κοινοβούλιο αυτό αποφάσισε σχεδόν ομόφωνα, με μόνη αποχή αυτή του ΑΚΕΛ, τη σταδιακή κατάργηση του περιβόητου καταλόγου διοριστέων εκπαιδευτικών, εισάγοντας παράλληλα, ένα νέο σύστημα διορισμών με μεταβατική περίοδο μέχρι την 31η Αυγούστου 2027.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας είχαν την υποχρέωση να καταθέσουν έγκαιρα ενώπιον του σώματος διαδικαστικούς Κανονισμούς, έτσι που να καθίσταται εφικτή, η υλοποίηση της εν λόγω νομοθεσίας.

Δυστυχώς, παρόλο που το Υπουργείο Παιδείας γνώριζε αυτή του την υποχρέωση, κατάφερε να βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν την εφαρμογή του νόμου και να συζητάμε ακόμα, τη ψήφιση των σχετικών κανονισμών.

Βεβαίως με τη ψήφιση του Νόμου το 2015, αλλά και στο πλαίσιο της πολύκροτης μεταρρύθμισης της κυβέρνησης , δυστυχώς δεν λύθηκαν, ή και δεν απαμβλύνθηκαν έστω, σειρά από προβλήματα στην εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων και η αποκατάσταση των αδικιών, εις βάρος των εκπαιδευτικών, οι οποίοι βρίσκονται απασχολούμενοι και εργαζόμενοι εντός της εκπαίδευσης με διάφορες μορφές σχέσης εργασίας. Έτσι λοιπόν συναντούμε μέχρι σήμερα, εκατοντάδες εκπαιδευτικούς, επιστήμονες και οικογενειάρχες, μέλη του σώματος της δικής μας κοινωνίας , άλλοι να εργάζονται ως συμβασιούχοι, άλλοι ως έκτακτοι, άλλοι ως αντικαταστάτες, άλλοι στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και άλλοι σε ειδικότερες κατηγορίες εργαζομένων στην εκπαίδευση.

Παραμένοντας αυτή η μεγάλη πληγή στην καρδιά της Εκπαίδευσης, αλλά και στο σώμα μεγάλου μέρους ενεργού δυναμικού των εργαζομένων της χώρας, και συζητώντας ακριβώς τους κανονισμούς που σήμερα έχουμε ενώπιον μας για ψήφιση, εκδίδεται από το εργατικό δικαστήριο, απόφαση που αναγνωρίζει το δικαίωμα σε εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει 30 μήνες υπηρεσία στη Δημόσια εκπαίδευση, να καθίστανται ως αορίστου χρόνου εργαζόμενοι.

Εναντίον της εν λόγω απόφασης, το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε άμεσα έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η δική μας θέση, την οποία κάναμε γνωστή από την πρώτη στιγμή, ήταν ότι το Υπουργείο, λειτουργούσε λανθασμένα και απαράδεκτα, καταθέτοντας την έφεση, γιατί με αυτό τον τρόπο, συνέχιζε και συνέβαλλε ουσιαστικά, στην διαιώνιση μιας αδικίας  που υφίστατο, μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων.

Μετά από πολλές πιέσεις από δικής μας πλευράς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο Υπουργός Παιδείας, πολύ πρόσφατα, απέσυρε την έφεση, καθιστώντας την πρωτόδικη απόφαση, τελεσίδικη και αμετάκλητη και με υποχρέωση του Υπουργείου και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, να εφαρμόσει την εν λόγω απόφαση.

Εδώ ξεκίνησε μια άλλη συζήτηση και προβληματισμός, για την έκταση του πεδίου εφαρμογής της. Δηλαδή από όλες τις πιο πάνω κατηγορίες εργαζόμενων εκπαιδευτικών, που έχουμε αναφέρει, ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου.

Στο ερώτημα αυτό, έρχεται η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας, δια στόματος Υπουργού Παιδείας, σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα αυτό, το έχουν μόνο οι συμβασιούχοι και οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί, δηλαδή όσοι εργάζονται με συμβόλαια μακράς διάρκειας και που κυρίως βρίσκονται σε προυπηρεσιακή δοκιμασία, δηλαδή βρίσκονται προ των πυλών του διορισμού τους σε μόνιμες θέσεις. Διευκρινιστική και καθοδηγητική, είναι ασφαλώς και η απόφαση του εργατικού Δικαστηρίου.

Συνεπώς κατά τη Γενική Εισαγγελία, μια μεγάλη μερίδα του συνολικού αριθμού των Εκτάκτων εργαζόμενων, με την ευρεία έννοια του όρου, αν κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι το 2027 δεν διοριστούν σε μόνιμες θέσεις (πράγμα εξωπραγματικό και απίθανο), θα καθίστανται αορίστου χρόνου, με υποχρέωση της πολιτείας να συμπληρώνει τις ανάγκες της πρώτα με εκπαιδευτικούς του καθεστώτος αορίστου χρόνου.

Από όσα αναφέρουμε, εξάγεται το συμπέρασμα ότι μια μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών που θα καταστούν αορίστου χρόνου, από την Πρώτη Σεπτεμβρίου 2017, ημερομηνία που δεσμεύτηκε τόσο το Υπουργείο Παιδείας, όσο και η Νομική Υπηρεσίας, με την πίεση για απόσυρση της έφεσης αποκαθίστανται, είτε εντασσόμενοι στο καθεστώς αορίστου χρόνου, έχοντας συνάμα και προτεραιότητα απασχόλησης, αλλά και προοπτική διορισμού με το παλαιό σύστημα (κατάλογο διοριστέων).

Η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, σίγουρα δεν μας βρίσκει σύμφωνους, αφού μια άλλη μεγάλη κατηγορία εργαζομένων , που απασχολούνται για πολλά χρόνια στην εκπαίδευση , αυτή των αντικαταστατών,παραμένει στην αβεβαιότητα.Για αυτό και εμείς σκεφθήκαμε, αφού το Υπουργείο υιοθέτησε την γνωμάτευση της εισαγγελίας, και προβάλλει την άρνηση του για περίληψη στους αορίστου χρόνου, όλους τους απασχοληθέντες στην εκπαίδευση, μετμηματική απασχόληση συνολικού χρόνου άνω των 30 μηνών, να καταθέσουμε μια τροπολογία, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα απασχόλησηςκαι των αντικαταστατών μέχρι το 2027, οι οποίοι θα προέρχονται από τον παλαιό κατάλογο και όχι από το νέο.

Παράλληλα, θα παρέχεται το δικαίωμα αναμονής και μετατροπής τους στο σύντομο μέλλον, ως εργαζόμενους με το καθεστώς των συμβασιούχων εκτάκτων και ενδεχομένως αορίστου χρόνου, πριν από το μόνιμο διορισμό τους. Μπορεί όλη αυτή η διαδικασία να ακούγεται αγχωτική και δύσκολη, όμως θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας, τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους, που εμείς συμμεριζόμαστε την αγωνία και την αβεβαιότητα που τους διακατέχει, αν δεν ψηφιστεί η δική μας τροπολογία.

Κυρίες και Κύριοι  συνάδελφοι,

Με την ψήφιση της τροπολογίας που καταθέσαμε ως Δημοκρατικό Κόμμα, επιχειρούμε να διασφαλίσουμε, έστω σε κάποιο βαθμό και αυτή την κατηγορία εργαζομένων, παρέχοντας τους εκτός από τη δυνατότητα απασχόλησης, τη δυνατότητα συγκέντρωσης μονάδων στο πλαίσιο των νέων προνοιών για μοριοδότησητους και απόκτηση ουσιαστικά περαιτέρω πλεονεκτήματος έναντι των προσώπων που θα μετέχουν στο νέο κατάλογο.Συναφώς, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος, την ικανοποίηση των αναγκών ολόκληρης της Κοινωνίας και με δεδηλωμένη την έκφραση από μέρους μας, της αλήθειας και μόνο της αλήθειας, απέναντι σε ολόκληρο τον Κυπριακό λαό, αποφασίζουμε με υπευθυνότητα και εντιμότητα την ψήφιση του Νομοσχεδίου και των Κανονισμών.

Κυρίες και Κύριοι

Το Δημοκρατικό Κόμμα συνεπώς , διατηρώντας τη θέση αρχής για τη σταδιακή κατάργηση του Καταλόγου Διοριστέων, ως αποτέλεσμα της ψήφισης του Νόμου πριν από δυο χρόνια, ανανεώνει την υπόσχεση που είχε δώσει προς τη νέα γενιά και στους νέους επιστήμονες, ότι δημιουργούνται οι προσδοκίες και οι δυνατότητες για παροχή από το κράτος ίσων ευκαιριών και ίσων προοπτικών.

Ακόμα γνωρίζουμε όλοι πως ότι και αν ψηφίσουμε σήμερα, ενδεχομένως να μην ικανοποιήσει τους πάντες. Με την ψήφιση όμως των Κανονισμών σήμερα, που είναι για μας νομοθετική Υποχρέωση, δεν ανατρέπονται, ή δεν ακυρώνονται οι προοπτικές οριστικής λύσης του προβλήματος,σε όλες τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών. Γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι και δηλώνουμε παρόντες σε ένα νέο διάλογο που μπορεί να ξεκινήσει από αύριο, με στόχο την ικανοποίηση και άρση όλων των αδικιών εις βάρος μιας σεβαστής ομάδας εργαζομένων.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


80