Η κοινωνία επέβαλε το θεσμικό διάλογο!


ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ* 

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου σχετικά με τη χθεσινή απόφαση της κυβέρνησης και εκπαιδευτικών συντεχνιών να αρχίσουν ένα νέο θεσμικό διάλογο που σκοπό θα έχει την περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου σχολείου.
Η κοινωνία μας έχει κουραστεί από την παρατεταμένη αντιπαράθεση. Το μήνυμα που όλοι λαμβάνουμε από την κοινωνία είναι ότι θα πρέπει να επιλύσουμε επιτέλους διαχρονικά προβλήματα που σχετίζονται με τα σχολεία μας. Είναι η υποχρέωση μας να εργασθούμε εντατικά, ώστε τα προβλήματα αυτά να επιλυθούν και να οδηγηθούμε σ`ένα νέο σχολείο βασισμένο στην ασφάλεια και στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Αναμένω μέσα  από τον εν λόγω διάλογο να προκύψει προβληματισμός τέτοιος που να οδηγήσει σε ένα νέο τέτοιο σχολείο.
Ο διάλογος δεν θα πρέπει να βασισθεί μονόπλευρα στα εργασιακά αλλά θα πρέπει να επεκταθεί και στα εκπαιδευτικά θέματα. Όλοι μας θα πρέπει να εργαστούμε για την ικανοποίηση των αναγκών της εκπαίδευσης. Στο διάλογο αυτό να υπενθυμίσω ότι λόγο έχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως γονείς, μαθητές, μάχιμοι εκπαιδευτικοί και επιστήμονες και όχι μόνο διοικητικοί και συνδικαλιστές Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να χαρακτηρισθεί από διαφάνεια.
Τα δύο συγκλονιστικά περιστατικά (θάνατος παιδιού και απαγωγή παιδιών από το σχολικό χώρο) θα πρέπει να μας πεισμώσουν στο να αναζητήσουμε ριζικές λύσεις στο τρόπο λειτουργίας των σχολείων μας. Ζητούμενο δεν είναι τόσο η καθαυτού ανάλυση των περιστατικών, αλλά η υποχρέωση της πολιτείας να αναπτύξεις μηχανισμούς αποτροπής τους. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του μηχανισμού είναι η κατάθεση ψυχής όλων στην εκπαίδευση. Ο πολίτης απαιτεί και αναμένει ένα καλό, ασφαλές, διαφανές, δημοκρατικό, δίκαιο και ποιοτικό σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο θα αποτελεί το χώρο καλλιέργειας της γνώσης, αρχών, αξιών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

*Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας της Βουλής
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter69