Η Κύπρος στη Διεθνή Έρευνα Ικανοτήτων Ενηλίκων


Η Διεθνής Έρευνα Ικανοτήτων Ενηλίκων (PIAAC) οργανώνεται από τον Οικονομικό Οργανισμό Συνεργασίας και Ανάπτυξης και σε αυτή συμμετέχουν 26 χώρες, εκ των οποίων οι 22 είναι χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος εκπροσωπείται στην έρευνα αυτή από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης).

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, οι ενήλικες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερες πληροφορίες και τεχνολογία στην εργασία αλλά και στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Η Διεθνής Έρευνα Ικανοτήτων Ενηλίκων στοχεύει στη διερεύνηση αυτών των ικανοτήτων που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή των ατόμων στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία. Ειδικότερα, η έρευνα αυτή παρέχει πληροφορίες για τα επίπεδα γλωσσικού, μαθηματικού και τεχνολογικού αλφαβητισμού των ενηλίκων ηλικίας 16 με 65 ετών σε καθεμιά από τις συμμετέχουσες χώρες. Με την ολοκλήρωσή της, η έρευνα αναμένεται να παράσχει σημαντικές πληροφορίες και να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να εντοπίσουν πώς τα εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητες των ατόμων για να συμμετάσχουν με επιτυχία στην οικονομία και κοινωνία του 21ου αιώνα.

Κατά την περίοδο Μαρτίου – Αυγούστου 2010 ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το Κ.Ε.Ε.Α. η πιλοτική φάση της έρευνας στην οποία συμμετείχαν 1400 άτομα. Η Κύπρος κατάφερε να τοποθετηθεί στην πρώτη πεντάδα χωρών οι οποίες κατάφεραν να ικανοποιήσουν όλες τις οργανωτικές απαιτήσεις της έρευνας, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν από τους διοργανωτές. Στόχος μας είναι να πετύχουμε ανάλογα αποτελέσματα και στην κύρια φάση της έρευνας. Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθεια του κάθε Κύπριου πολίτη.

Η κύρια φάση της έρευνας έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 και η συλλογή των δεδομένων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012. Τη συλλογή των δεδομένων και τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε νοικοκυριά, έχει αναλάβει, μετά από ανοικτή διαδικασία προσφορών, η Κοινοπραξία MarketwayPulse, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Στη φάση αυτή συμμετέχουν 4500 άτομα τα οποία έχουν επιλεγεί με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης αναλογικής δειγματοληψίας. Με τη συμμετοχή τους στην έρευνα, τα άτομα θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα εκτενές ερωτηματολόγιο που αφορά κυρίως σε θέματα εργασίας και εκπαίδευσης, ενώ στη συνέχεια θα κληθούν είτε να πραγματοποιήσουν μια σειρά εργασιών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε να συμπληρώσουν ένα βιβλιάριο με γλωσσικές ή μαθηματικές εργασίες. Ο συνολικός χρόνος συμμετοχής στην έρευνα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις δύο ώρες.

Σε περίπτωση που ένα άτομο έχει επιλεγεί για να συμμετέχει στην έρευνα, ένας ερευνητής της κοινοπραξίας θα το επισκεφθεί στο σπίτι του για να διεξαγάγει τη συνέντευξη. Ο ερευνητής θα φέρει κονκάρδα εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική, αλλά, επειδή όλα τα άτομα έχουν επιλεγεί με βάση τυχαία δειγματοληψία, αν ένα άτομο δε συμμετάσχει τότε δε θα μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο άτομο. H συμμετοχή του κάθε πολίτη είναι ζωτικής σημασίας επειδή αντιπροσωπεύει χιλιάδες άτομα σαν κι εκείνο από ολόκληρη την Κύπρο.

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν για τη χώρα μας θα συγκριθούν με τις αντίστοιχες πληροφορίες άλλων χωρών, ώστε να αξιολογηθεί η οικονομική και κοινωνική πρόοδος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμμετοχή μας σε αυτή την έρευνα είναι πραγματικά μια υπηρεσία προς τη χώρα μας, καθώς θα επιτρέψει στα άτομα που χαράζουν πολιτική να χρησιμοποιούν τις πιο αντιπροσωπευτικές πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις που επηρεάζουν όλους. Όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής προσπάθειας για οικονομική και κοινωνική πρόοδο της Κύπρου μας.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


95