Η Νέα Ελληνική Γλώσσα εισάγεται για πρώτη φορά επίσημα στα σχολεία της Ρωσίας


Με τη συνεργασία του «Προγράμματος Ιάσων», του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΤΟΥ Ι. Ν. ΚΑΖΑΖΗ*

Εκπονήθηκε υπό τη γενική επιμέλεια της καθηγήτριας του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου «Κουμπάν» του Κράσνονταρ κ. Λουίζας MIROSHNICHENKO και σύντομα κυκλοφορεί μια νέα σειρά εγχειριδίων. Με αυτήν εισάγεται για πρώτη φορά στο σύστημα της πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ολόκληρης της Ρωσικής Ομοσπονδίας η συστηματική διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας ως Ξένης κατ’ επιλογήν γλώσσας. Πρόκειται για ένα γεγονός που πρέπει να χαιρετιστεί με μεγάλη ικανοποίηση, διότι και στην εκπαίδευση των Ομογενών ελληνικής καταγωγής θα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες, και τη Ρωσική Εκπαίδευση θα εμπλουτίσει γενικότερα.

Η σειρά, στην οποία επίσημο συμβουλευτικό ρόλο είχε το «Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας» με τη σχετική του τεχνογνωσία, αποτελεί, ταυτόχρονα, ένα από τα ευτυχέστερα αποτελέσματα της μακρόχρονης, συστηματικής και διορατικής συνεργασίας του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ», του ΑΠΘ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο: οι περισσότεροι από τους νέους συγγραφείς των βιβλίων αυτών, που ανήκουν στο φιλολογικά καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό της Σχολής Γλωσσών του «Κουμπάν», υπήρξαν  από τους ενεργότερους υποτρόφους του ΙΑΣΟΝΑ και φοίτησαν στο Σχολείο Νέας Ελληνικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης∙ μετεκπαιδεύτηκαν, επιπλέον, με ειδικά σεμινάρια του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας τόσο στη γλωσσική αγωγή όσο και προπάντων στη δημιουργική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίδευση. Συνδέονται, επομένως, οργανικά με τη νεωτερική παράδοση της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ –στην οποία και έργω ανήκουν.

Είναι χαρακτηριστικό για την ποιότητα της διδακτικής αυτής σειράς ότι έτυχε στο μεταξύ της θετικής Γνωμοδότησης του Πανεπιστημίου MGIMO, πράγμα που άνοιξε και τον δρόμο στην υιοθέτησή της για χρήση στα σχολεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πρόκειται για έργο νέο και νεωτερικό, που δεν εμφανίστηκε βέβαια ξαφνικά και από το μηδέν. Αντίθετα, αποτελεί μια σοφή σύνθεση του παλιού και δοκιμασμένου με το καινούργιο και καινοτόμο. Συγκεκριμένα, η συγγραφική ομάδα διδασκόντων στο Ελληνικό Τμήμα του Πανεπιστημίου «Κουμπάν» αξιοποιεί τη δοκιμασμένη μέθοδο της θρυλικής Μαρίνας Ρίτοβα, που ανάλωσε μια ζωή στην υπηρεσία της διδασκαλίας  της ελληνικής γλώσσας στις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και στη συνέχεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με τον δικό της ανεπανάληπτο τρόπο, ζωντανό, εύληπτο και διδακτικά πειθαρχημένο στους επιμέρους στόχους του. Η κυρία Ρίτοβα δημιούργησε σχολή ολόκληρη, στην οποία ανήκουν και οι συγγραφείς της διδακτικής αυτής σειράς. Από την άλλη, οι νέες εξελίξεις της γλωσσοδιδακτικής που ενσωματώνονται σε φρόνιμη δοσολογία εξασφαλίζουν στα βιβλία της σειράς ασφαλή πρόσφυση και στη σημερινή θεωρία και πράξη (για την οποία δεν μπορεί να γίνει εδώ αναλυτικός λόγος), και τα καθιστούν μοντέρνα και συνάμα ελκυστικά για σύγχρονα παιδιά.

Η σειρά των γλωσσικών φαινομένων ακολουθεί μια σαφή και μεθοδευμένη πορεία, έναν πραγματικό οδικό χάρτη στα φαινόμενα (μορφολογικά, γραμματικό-συντακτικά, λεξιλογικά) της γλώσσας, και αυτή υποστηρίζεται από κείμενα καλοδιαλεγμένα για το γνωστικό τους περιεχόμενο, αλλά και για το παιδευτικό και το πολιτιστικό τους βάρος.

Το σημαντικότερο είναι ακριβώς ότι διαπιστώνεται μια συνολικά ελκυστική μέθοδος και προσέγγιση, όπου όλα μαζί, γλωσσική ύλη, περιεχόμενο και εικονογράφηση, συνθέτουν μια εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας και της Κύπρου, η οποία δεν παραμένει ούτε καθαρά γλωσσική ούτε καθαρά συγχρονική. Με συνδυαστικό τρόπο αναφέρεται και στη γλώσσα και στον πολιτισμό, με αναδρομές και στο ιστορικό, ακόμη και στο μυθολογικό, ελληνικό παρελθόν. Η μυθολογική, μάλιστα, πλευρά της διδακτικής ύλης, που αποδεδειγμένα εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλής για όλες ηλικίες (μικρές, νεανικές και μεγαλύτερες) σε όλο τον κόσμο προσθέτει στη διδακτική ύλη μερικά από τα εντυπωσιακότερα και πλέον κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών κεφάλαια. Με την καλόγουστη εικονογράφησή της, η έκδοση καλλιεργεί ακόμη και τα εικαστικό ενδιαφέρον. Το σύνολο προσφέρει μιαν έγκυρη γνωριμία με το φαινόμενο που ονομάζεται Ελλάδα –παλαιό και σύγχρονο. 

*Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας,

Επιστημονικός Υπεύθυνος του «ΙΑΣΟΝΑ»,

Ομότιμος Καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ,

«Επίτιμος Καθηγητής» του Πανεπιστημίου «Κουμπάν» του Κράσνονταρ    

 Η ομιλία του Ιωάννη Καζάζη στη διάσκεψη Τύπου στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


134