Η συνοδευτική επιστολή του ΥΠΠ που εστάλη στις εκπαιδευτικές οργανώσεις


Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού:

1. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση ουσιαστικών μέτρων θα προκαλέσει μεγαλύτερη κρίση από την κρίση που πιθανόν να προκύψει από την υλοποίηση των εν λόγω μέτρων

2. Σε περίπτωση που δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, την επόμενη 5ετία ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα καλύπτει μόνο το μισθολόγιο

To Paideia-News παραθέτει τη συνοδευτική επιστολή που εστάλη με τα παραρτήματα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ.   

«Πρόεδρο Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Πρόεδρο Π.Ο.Ε.Δ., Πρόεδρο Ο.Λ.Τ.Ε.Κ..

Θέμα: Διάλογος για τον εξορθολογισμό του δημόσιου σχολείου

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής μου, ημερομηνίας 6.8.2018, καθώς και της απαντητικής σας επιστολής ημερομηνίας 7.8.2018, έχω οδηγίες να αναφερθώ στα ακόλουθα:

2. Στην επιστολή σας με ημερομηνία 3.8.2018 περιέχονται προτάσεις, μεταξύ άλλων σχετικά με τις αποσπάσεις, τη στελέχωση των Κ.I.E., τις μετατάξεις και την ετοιμασία σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης, τα οποία μπορεί να συζητηθούν στη συνέχεια, όμως τα πλείστα από αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Είναι θέματα για τα οποία υπάρχει προβληματισμός στο Υπουργείο, αλλά δεν σχετίζονται με την προσπάθεια εξορθολογισμού για τις μειώσεις διδακτικού χρόνου (απαλλαγές), που είναι το αντικείμενο του διαλόγου που συμφωνήθηκε να αρχίσει μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανωμένων γονέων, στην πρόσφατη σύσκεψη υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα συνέβαλλε ουσιαστικά στον διάλογο, εάν μας διαβιβάσετε συγκεκριμένες απόψεις σας για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί με την πρόσφατη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και σε σχέση με το σύνολο των υπόλοιπων απαλλαγών και της συνεπακόλουθης μείωσης διδακτικού χρόνου, σύμφωνα με τον κατάλογο που σας έχουμε δώσει.

Υπογραμμίζεται ότι η πρόσφατη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αφορά περίπου το 13% του συνόλου των απαλλαγών.

3. Σχετικά με το περιεχόμενο της πρόσφατης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 4.7.2018, θα ήθελα σχετικά να υπενθυμίσω τα ακόλουθα:

(α) Στις 2.7.2018, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κάλεσε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τις ενημέρωσε για την πρόθεσή του να καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση με την οποία, ανάμεσα σε άλλα, θα προωθούνταν συγκεκριμένα μέτρα για τον εξορθολογισμό του δημόσιου σχολείου. Παρόλο που πρόθεση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κατά την εν λόγω συνάντηση ήταν να ακούσει τις απόψεις και τυχόν εναλλακτικές εισηγήσεις από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω αποχώρησης από τη συνάντηση κάποιων από τους εκπροσώπους σας.

(β) Στη συνέχεια, το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση που έλαβε στις 4.7.2018, ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στην οποία περιλαμβανόταν και η έγκριση 159 πρόσθετων θέσεων στην εκπαίδευση για τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019, σε σύγκριση με 685 θέσεις τη σχολική χρονιά 2017-2018, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των έκτακτων διορισμών στους 844. Τα διαρθρωτικά μέτρα που εγκρίθηκαν με την εν λόγω Απόφαση, συνάδουν με εκθέσεις και μελέτες εμπειρογνωμόνων, καθώς και με τις διαχρονικές συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Αναλυτικότερα, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας σε επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ημερομηνίας 11.6.2018, ενόψει της ετοιμασίας και εξέτασης του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διαπιστώνει εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση στη συμμόρφωση και εφαρμογή των συστάσεών του, οι οποίες αφορούν σε διαχρονικά θέματα που επαναλαμβάνονται για αρκετά χρόνια στις Ετήσιες Εκθέσεις του και θα πρέπει να τύχουν πλέον αποτελεσματικού χειρισμού από το Υπουργείο.

(γ) Επιπλέον, με επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ημερομηνίας 25.7.2017, επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «σε περίπτωση που δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, την επόμενη 5ετία ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα καλύπτει μόνο το μισθολόγιο, χωρίς να υπάρχει ευχέρεια για κάλυψη οποιοσδήποτε άλλης δαπάνης που θα αφορά π.χ. σε νέα προγράμματα/σχέδια, κτηριακές και άλλες υποδομές. Ο χρόνος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σημαντικό στοιχείο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση ουσιαστικών μέτρων θα προκαλέσει μεγαλύτερη κρίση από την κρίση που πιθανόν να προκύψει από την υλοποίηση των εν λόγω μέτρων».

(δ) Σημειώνεται επίσης ότι στα προσχέδια των Μνημονίων με την Τρόικα ημερομηνίας 7.11.2012 και 27.3.2013 υπήρχε πρόνοια για αύξηση των διδακτικών περιόδων κατά μία. Με δεδομένο ότι το γεγονός αυτό θα συνεπαγόταν τη μη ανανέωση των συμβάσεων 500 περίπου εκπαιδευτικών, στο Μνημόνιο που τελικά υπογράφτηκε στις 3.4.2013 η συγκεκριμένη πρόνοια αφαιρέθηκε και εφαρμόστηκε, αντισταθμιστικά, πρόσθετη μόνιμη αποκοπή ύψους 0,8 - 1,5% στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα (περιλαμβάνεται στις αποκοπές που θα αρθούν εντός της επόμενης πενταετίας).

(ε) Το 2016 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανάθεσε σε ειδικούς εμπειρογνώμονες, από διεθνή οίκο που επιλέγηκε μετά από διαγωνισμό, την ετοιμασία μελέτης για εξορθολογισμό του τρόπου αξιοποίησης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η μελέτη αυτή είχε παραδοθεί στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και στην Τεχνική Επιτροπή που είχε συσταθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ημερομ. 24.8.2016). Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής, προχώρησαν σε μια σειρά από συναντήσεις, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, το Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, καθώς και Διεύθυνση Προϋπολογισμού) και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, κατά τις οποίες παρουσιάστηκε από τους εμπειρογνώμονες και συζητήθηκε η επιτελική σύνοψη της μελέτης. Επιπρόσθετα η Τεχνική Επιτροπή μελέτησε πολύ προσεκτικά τις εισηγήσεις της μελέτης, καθώς και τις απόψεις που κατατέθηκαν στις συναντήσεις που πραγματοποίησε. Στη συνέχεια υπέβαλε την δική της Έκθεση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με τις δικές της προτάσεις/εισηγήσεις για πιθανά μέτρα που θα οδηγήσουν σε εξορθολογισμό των δαπανών για το εκπαιδευτικό προσωπικό, (στ) Στις 26.7.2017 ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού προώθησε Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση την οποία το ενημέρωνε (ϊ) για τα πορίσματα της μελέτης των εμπειρογνωμόνων, (ϋ) την Έκθεση της Τεχνικής Επιτροπής καθώς και (iii) για τις προτάσεις πολιτικής για λήψη διαρθρωτικών μέτρων.

(ζ) Στο πλαίσιο των πιο πάνω αποφάσεων και ενεργειών για επίλυση του σοβαρού προβλήματος, το οποίο προκύπτει με τον προϋπολογισμό του υπουργείου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει μελετήσει τις εισηγήσεις των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων, για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς 2018-2019, οι οποίες στάληκαν γραπτώς στις 3.8.2018 και παρουσιάστηκαν αναλυτικά από εσάς στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στις 4.8.2018, καθώς και την επιστολή σας ημερομηνίας 7.8.2018.

(η) Αναφορικά με το περιεχόμενο της παραγράφου τέσσερα της επιστολής σας ημερομηνίας 7.8.2018, για επιδείνωση του προβλήματος της αδιοριστίας εκατοντάδων εκπαιδευτικών, σχετική είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την ίδια ημερομηνία και τίτλο «Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το θέμα των αδιόριστων εκπαιδευτικών», η οποία επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά, (θ) Σας διαβιβάζονται συνημμένα οι θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με τις εισηγήσεις που υποβάλατε όσον αφορά στα τρία Παραρτήματα (Παράρτημα I, II και III), ανά Εκπαιδευτική Διεύθυνση, από τις οποίες διαφαίνεται ότι η δυνατότητα εξοικονόμησης θέσεων με βάση τις προτάσεις σας είναι περιορισμένη.

(ι) Αναφερόμενοι ειδικότερα σε σχετική εισήγηση της Π.Ο.Ε.Δ. για τη διεξαγωγή «διαλόγου στο πλαίσιο της ΜΕΠΕΥ», διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε θέματα που άπτονται σε εργασιακά ζητήματα, όπως προκύπτουν από τα σχέδια και τους όρους υπηρεσίας στο Δημόσιο, καθώς και τις σχετικές συμβάσεις, ενώ η πρακτική μείωσης διδακτικού χρόνου (απαλλαγές) δεν είναι θεσπισμένη μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι αν κατά τη διάρκεια του διαλόγου για τον εξορθολογισμό προκύψουν θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν στην ΜΕΠΕΥ, τότε θα παραπεμφθούν σε αυτή.

4. Στη βάση της συμφωνίας για διάλογο που έγινε στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, το ΥΠΠ είναι έτοιμο να εξετάσει τυχόν εισηγήσεις σας σχετικά με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και το σύνολο των πρακτικών για μείωση του διδακτικού χρόνου (απαλλαγές), σε μια κατεύθυνση εξορθολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή. Ταυτόχρονα, το ΥΠΠ πρόκειται να συνεχίσει παράλληλα το διάλογο και με τους οργανωμένους γονείς. Εξυπακούεται ότι ο διάλογος μπορεί να συνεχισθεί και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ διάλογος θα γίνει και γύρω από τις άλλες εισηγήσεις που έχετε καταθέσει και δεν αφορούν άμεσα στο ζήτημα του εξορθολογισμού για τις μειώσεις του διδακτικού χρόνου.

5. Με την ευκαιρία, επιθυμούμε να επαναλάβουμε ότι η όλη προσπάθεια για εξορθολογισμό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απαξίωση του έργου που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί. Αντίθετα, θεωρούμε πολύ σημαντικό το έργο των εκπαιδευτικών και η όλη προσέγγιση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αποσκοπεί στο να αξιοποιηθούν τα προσόντα, η εμπειρία και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο καθαυτό διδακτικό έργο μέσα στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων και λογικών διευθετήσεων.

6. Προσβλέπουμε σε συνέχεια του εποικοδομητικού διαλόγου, ενώ ταυτόχρονα το ΥΠΠ σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Με εκτίμηση,

Αίγλη Παντελάκη

 Γενική Διευθύντρια»

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


164