Η συντήρηση και αποκατάσταση ξερολιθιών στην Πιτσιλιά σε Ημερίδα του Ινστιτούτου Κύπρου


Περισσότεροι από 60 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στη 2η Ημερίδα «Συντήρησης και Αποκατάστασης Ξερολιθιών» που συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Κύπρου και τις Τοπικές Αρχές της ευρύτερης περιοχής Πιτσιλιάς, το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015 στην Άλωνα. Η ημερίδα αποτέλεσε μέρος του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος RECARΕ, κύριος στόχος του οποίου είναι η συντήρηση, επανόρθωση και αποκατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που κινδυνεύει με κατάρρευση.

Οι ξερολιθικοί τοίχοι αποτελούν μια μακρά παράδοση των ορεινών κοινοτήτων και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της διάβρωσης του εδάφους και ως εκ τούτου, στη διατήρηση των ίδιων των κοινοτήτων. Ωστόσο, η τοπική τεχνογνωσία για συντήρησή τους εξαφανίζεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό οφείλεται στη σταδιακή εγκατάλειψη της ορεινής γεωργίας και την έλλειψη αναγνώρισης της σημασίας αυτών των παραδοσιακών υποδομών.

Το πρακτικό εργαστήριο προσέλκυσε την προσοχή του κοινού από όλη την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, εμπειρογνώμονες και τεχνίτες της πέτρας μοιράστηκαν τις γνώσεις τους σχετικά με την κατασκευή και τη συντήρηση πέτρινων αναβαθμίδων, ενώ οι συμμετέχοντες τους βοήθησαν για την κατασκευή ξηρολιθικών τοίχων.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κοινοτάρχης της  Άλωνας κ. Ανδρέας Διονυσίου τόνισε τη σημασία της ξεροληθιάς στη διατήρηση των ορεινών αγροτικών κοινοτήτων. Παρουσίαση αναφορικά με τις περιβαλλοντικές και πολιτιστικές πτυχές αυτών των κατασκευών και τις ορθές πρακτικές αποκατάστασής τους, δόθηκε από την αρχιτέκτονα και μηχανικό περιβάλλοντος κα Αντωνία Θεοδοσίου πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Αυτή η σειρά των πρακτικών εργαστηρίων, θα ολοκληρωθεί με μια τρίτη εκδήλωση στον Πολύστυπο στις 14 Νοεμβρίου 2015, σε συνεργασία με τα Κοινοτικά Συμβούλια και άλλους τοπικούς φορείς.

Το έργο RECARE, «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Δομημένου Περιβάλλοντος στην Ευρώπη μέσω της Φροντίδας της Γης»,  χρηματοδοτείται μέσω του 7ου Πλαισίου Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, βάση της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 603498.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο Δρα Χρίστο Ζουμίδη: c.zoumides@cyi.ac.cy ή 22208607
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


161