Η τελευταία μετάθεση Μέσης της απελθούσας ΕΕΥ


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτη μετάθεση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, με ισχύ από 16.11.2016.

Βοηθός Διευθύντρια Α'

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

9415

Αλεξάνδρα Κουλία-Κουκότσικα

Λάρνακα

Ριζοκάρπασο

 




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.



Newsletter















11