ΙΔΕΠ: Ημερίδα Οδηγιών για συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων. Σχολική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση Ενηλίκων


Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει ημερίδα για παροχή οδηγιών και πληροφοριών σχετικά με τη συμπλήρωση των αιτήσεων που αφορούν τη Σχολική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων, στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 του Προγράμματος Erasmus+.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, στις 9 Ιανουαρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, μεταξύ των ωρών 15:30-18:30.

Στόχος της ημερίδας είναι να δοθούν πληροφορίες για τις επιλέξιμες δραστηριότητες της κάθε δράσης, οδηγίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς επίσης και οδηγίες για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Επίσης, θα δοθεί χρόνος στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν ερωτήσεις και να συζητήσουν με τους Λειτουργούς του ΙΔΕΠ για θέματα συμπλήρωσης και υποβολής των αιτήσεων.

Δήλωση συμμετοχής

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2019.

Δήλωση συμμετοχής

Έντυπα που θα συζητηθούν

Βασική Δράση 1 - Αίτηση Σχολικής Εκπαίδευσης

Βασική Δράση 1 - Αίτηση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Παρουσιάσεις

Γενικές οδηγίες για υποβολή αίτησης - ΚΑ101 & ΚΑ104

Τεχνικές Οδηγίες 2019

Οδηγός για ηλεκτρονικές αιτήσεις 2019

*Βασική Σημείωση προς όλους τους ενδιαφερομένους

Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί εκτυπωμένη η παρουσίαση κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Συνεπώς, καλούνται τα άτομα που θα παρακολουθήσουν την ημερίδα να εκτυπώσουν την παρουσίαση ή/και οποιαδήποτε άλλα έντυπα πρόκειται να συζητηθούν και επιθυμούν να τα έχουν μαζί τους.

Η εκδήλωση θα έχει φωτογραφική κάλυψη και ενδεχομένως μέρος του φωτογραφικού υλικού να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες προωθητικές δραστηριότητες. Εάν κάποιος από τους παρευρισκομένους επιθυμεί να μην χρησιμοποιηθεί η φωτογραφία του, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το προσωπικό πριν την έναρξη της εκδήλωσης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter247