Ίδρυμα Υποτροφιών: Αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση προπτυχιακών φοιτητών εξωτερικού 2013-2014


Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014, για απόκτηση πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού τίτλου/πτυχίου για οικονομική ενίσχυση, με μοναδικό κριτήριο την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 373, στην οποία βρίσκεται ενσωματωμένη η σχετική αίτηση με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ.69, από:

*Τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη Λευκωσία.

* Τις Επαρχιακές Διοικήσεις σε όλες τις Επαρχίες.

*Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις Επαρχίες.

*Την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy.

3. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος ή να αποσταλούν συστημένες μέσω του Ταχυδρομείου μέχρι την Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014, ώρα 3:00μ.μ. στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.

4. Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλ. +35722456433, Fax: +35722673910 ή/και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].

Ολόκληρη η προκήρυξη στο πιο κάτω έγγραφο:

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


133