Ιδρύθηκε η Κυπριακή Εταιρεία Ανάγνωσης και Γραμματισμού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


 

Με στόχο να αποτελέσει ένα σημαντικό φόρουμ για την ενίσχυση της ανάγνωσης και του γραμματισμού στην Κύπρο ιδρύθηκε η Κυπριακή Εταιρεία Ανάγνωσης και Γραμματισμού (ΚΕΑΓ- Literacy and Reading Association of Cyprus, LitRACY). Η ΚΕΑΓ ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, την  Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 και λόγω της δομής και φιλοσοφίας της συνιστά μία σημαντική προσπάθεια για την Κύπρο. Σκοπός της εταιρείας LitRACY είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας, τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και την προώθηση πρακτικών εφαρμογών στο χώρο της ανάγνωσης και του γραμματισμού στην Κύπρο αλλά και διεθνώς.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία LitRACY αποσκοπεί να συνενώσει ερευνητές, εκπαιδευτικούς και γενικότερα κάθε δημιουργική προσωπικότητα του τόπου που ασχολείται με τη μελέτη, τη διδασκαλία και την καλλιέργεια της ανάγνωσης και του γραμματισμού υπό μια κοινή σκέπη, με διακηρυγμένους στόχους (α) την προαγωγή και ανάπτυξη της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην Κύπρο σε θέματα που αφορούν στη μελέτη και κατανόηση των αναγνωστικών μηχανισμών και τη  διδασκαλία του γραμματισμού στα σχολεία και την ευρύτερη κοινωνία και (β) τη συμβολή στη χάραξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών σε θέματα ανάγνωσης και γραμματισμού στο πλαίσιο τοπικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών προτάσεων. Η συνεργασία, επομένως, επιστημόνων και επαγγελματιών από διάφορα επιστημονικά πεδία (όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, γλωσσολογία, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνιολογία) θεωρείται επιβεβλημένη για να επιτευχθεί ο βασικός στόχος, αυτός της ατομικής και συλλογικής ευημερίας των πολιτών μέσω της αναβάθμισης της διδασκαλίας της ανάγνωσης και του γραμματισμού και κατ’ επέκταση της παιδείας του τόπου.

Η ίδρυση της εταιρείας LitRACY αποτελεί πρωτοβουλία ακαδημαϊκών από τα Τμήματα Ψυχολογίας και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ στα ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν επίσης ακαδημαϊκοί από τα Τμήματα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών καθώς και Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ακαδημαϊκοί από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Frederick, λειτουργοί, διευθυντικό προσωπικό και εκπαιδευτικοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διδακτορικοί φοιτητές και ερευνητές. Η δομή της εταιρείας δημιουργεί μια ιδιαίτερη δυναμική η οποία αναμένεται να δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να ξεχωρίσει για το έργο και τα αποτελέσματά της στην Κύπρο και διεθνώς.

Στις άμεσες ενέργειες της εταιρείας περιλαμβάνονται η διασύνδεσή της με διεθνείς οργανισμούς, όπως τους International Reading Association (IRA) και Federation of European Literacy Associations (FELA), ώστε να μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους που διατυπώνονται στο καταστατικό της. Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί αποτελούν τους σημαντικότερους οργανισμούς διεθνώς στο χώρο του γραμματισμού και της ανάγνωσης. Η σύνδεση της εταιρείας LitRACY, επομένως, με τους ανωτέρω οργανισμούς αποτελεί ένα σημαντικό εγχείρημα που θα συμβάλλει στην προβολή των εργασιών στην ανάγνωση και το γραμματισμό στην Κύπρο και θα προσφέρει δυνατότητες χρηματοδότησης της σχετικής έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο, Τιμόθεο Παπαδόπουλο ([email protected]) ή τη Γραμματέα, Σταυρούλα Κοντοβούρκη ([email protected]) του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


95