Ιδρύθηκε Παγκύπρια Οργάνωση Προώθησης του Γραμματισμού


 «Ο αλφαβητισμός (γραμματισμός στη σημερινή του μορφή) αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα. Στην εξελικτική του πορεία, ο αλφαβητισμός συνδέεται άμεσα με την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής διάφoρων κειμενικών ειδών με έμφαση στην κατανόηση. Τα τελευταία αποτελέσματα από το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA)δείχνουν πως ένας στους πέντε μαθητές έχει χαμηλού επιπέδου ικανότητες όσον αφορά την ανάγνωση και την γραφή. Ανάμεσα στους ενήλικες σχεδόν 80 εκατομμύρια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επίσης χαμηλού επιπέδου αναγνωστικές ικανότητες.  Αυτή η αρνητική εικόνα δεν είναι τιμητική για κανένα σύγχρονο κράτος. Η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν αποτελεί μόνο ευθύνη του σχολείου αλλά της κοινωνίας ευρύτερα. Σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο αυτά τα ανησυχητικά ποσοστά έχουν οδηγήσει σε αρκετές πρωτοβουλίες για ευαισθητοποίηση αλλά και αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού»

Αναγνωρίζοντας την κοινωνική ευθύνη που βαραίνει μια κοινωνία όσον αφορά μείζονα κοινωνικά προβλήματα όπως αναφέρεται στο πιο πάνω κείμενο της κα. Αντρούλας Βασιλείου,  Επιτρόπου Πολιτισμού Νεολαίας της Ε.Ε. ομάδα πολιτών δημιούργησε τον μη Κυβερνητικό Οργανισμό  « Παγκύπρια Οργάνωση Προώθησης του Γραμματισμού» Η σύσταση της Οργάνωσης έγινε σε ιδρυτική συνέλευση τον Οκτώβριο του 2012 και από τότε το Δ.Σ. έχει συνεδριάσει αρκετές φορές, για να καθορίσει την στρατηγική και τις δράσεις της Οργάνωσης για το 2013.

Σκοποί της οργάνωσης, όπως καθορίζονται από το καταστατικό:

1.  Η διαφώτιση για το τι είναι σήμερα ο αλφαβητισμός (γραμματισμός) στη βάση της Μελέτης της  Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου, που συστάθηκε για το σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Η ευαισθητοποίηση της πολιτείας και της κοινωνίας για τις διαστάσεις του προβλήματος και τις συνέπειές του σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η οικονομία, ο πολιτισμός, η υγεία και ο αθλητισμός.

3. Η προώθηση μέτρων στήριξης υπέρ του γραμματισμού σε όλο το φάσμα της δια βίου μάθησης

4. Ο συντονισμός ενεργειών σε μη κυβερνητικό επίπεδο: τοπικό και ευρωπαϊκό.

Στόχοι της οργάνωσης  :

 1. Να στηρίξει τις προσπάθειες ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα για τον πολυμορφικό χαρακτήρα του αλφαβητισμού και ευαισθητοποίησης για τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Ως εκ τούτου, οφείλει να προωθήσει τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού.
 2. Να στηρίξει την επιστημονική μελέτη  του φαινομένου σε τοπικό επίπεδο και να παρακολουθεί την εξελικτική πορεία του.
 3.  Δημιουργία Παρατηρητηρίου κατά του αναλφαβητισμού.
 4. Να συνεργαστεί με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και άλλους κρατικούς φορείς στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
 5.  Να συνεργαστεί με εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των τύπων και βαθμίδων για προώθηση μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου.
 6. Να σχεδιάσει και να συντονίσει πιλοτικά προγράμματα σε τοπικό επίπεδο για αντιμετώπιση του φαινομένου και να  στηρίξει εκστρατείες σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 7. Να δημιουργήσει δίκτυα επικοινωνίας και να συνάψει συνεργασίες με άλλους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε Κύπρο και σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα από την προώθηση σωστών πρακτικών.
 8. Να δημιουργήσει μηχανισμούς απορρόφησης και συντονισμού ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων,  για προώθηση των σκοπών και στόχων του ΜΚΟ.
 9. Να ενθαρρύνει τις προσπάθειες στον τομέα προώθησης της ανάγνωσης βιβλίων, μέσω συνεργασιών με δημόσιους τοπικούς οργανισμούς, βιβλιοθήκες, επαγγελματικούς συνδέσμους και με εκδοτικούς οίκους.
 10. Να ενθαρρύνει τη διάδοση της τοπικής και διεθνούς λογοτεχνικής παραγωγής, στηρίζοντας συγγραφείς και μεταφραστές, να συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, να χειρίζεται βιβλιογραφικά δεδομένα και να προσφέρει  πληροφορίες για βιβλία που εκδόθηκαν εντός της χώρας που λειτουργεί η οργάνωση.
 11. Να δημιουργήσει αρχείο επιστημονικής τεκμηρίωσης για την εξελικτική πορεία του αλφαβητισμού.
 12. Να παρακινεί ή να οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ερευνητικές εργασίες και συνέδρια για την ανάγνωση και  κατανόηση διάφορων κειμενικών ειδών.
 13. Να δημιουργήσει ιστοσελίδα όπου διαφορετικές ομάδες πολιτών, να μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες όσον αφορά δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες μέσα στη χώρα τους ή σε άλλη χώρα, σε θέματα για το γραμματισμό.
 14. Να στοχεύει σε ευάλωτες ομάδες, οι οποίες θεωρούνται ότι αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα αλφαβητισμού.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Προώθησης του Γραμματισμού μετά τη σύστασή της σε σώμα, έκανε την πρώτη της παρουσία, το Δεκέμβριο του 2012, οργανώνοντας εκδήλωση σε συνεργασία με τη Λέσχη Βιβλίου και το Λύκειο Βεργίνας, στη Λάρνακα.  Η εκδήλωση καταπιάστηκε με την εξής θεματική: «Ευρωπαϊκή Κύπρος. Προάγοντας τη Δημοκρατία και το Γραμματισμό». Στην εκδήλωση, εκτός από την έκθεση βιβλίου,  έγιναν εισηγήσεις σχετικές με τη θεματική, από τους Τάκη Χατζηδημητρίου, πρώην βουλευτή, Δρ. Παναγιώτη Μαύρο, Π.Λ.Ε και Πέτρο Πανάου, πανεπιστημιακό και ταμία της Π.Ο.Π.Γ.  Οργανώθηκαν επίσης βιωματικά εργαστήρια, προβολή φιλμ και Ευρωπαϊκοί χοροί από μαθητές του Λυκείου Βεργίνας.  Την όλη εκδήλωση χαιρέτησε ο Διευθυντής του Λυκείου Βεργίνας και πρόεδρος της Π.Ο.Π.Γ. Θεοχάρης Μασούρας καθώς και ο Γραμματέας της οργάνωσης και πρόεδρος  της Λέσχης Βιβλίου, Στέλιος Σακκάς.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


146