ΙΚΥΚ: Κρατικές υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στην Κύπρο και στο εξωτερικό


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (IKYK), δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και υποψήφιους φοιτητές, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διεκδίκηση υποτροφιών που χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για το ημερολογιακό έτος 2013 (1/1/2013 – 31/12/2013), ως ακολούθως:

(α) Για φοίτηση σε Αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/ Πανεπιστήμια του εξωτερικού,

(β) Για φοίτηση στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), και

(γ) Για φοίτηση στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου που τους έχει παραχωρηθεί τελική άδεια λειτουργίας (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πανεπιστήμιο Frederic).

Ολόκληρη η προκήρυξη στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


124