ΙΚΥΚ: Στις 20 Νοεμβρίου η πρόσκληση για αιτήσεις για υποτροφίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει, ότι η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για τη διεκδίκηση υποτροφιών προπτυχιακού επιπέδου και μεταπτυχιακού επιπέδου Μάστερ, θα ανακοινωθεί στις 20 Νοεμβρίου 2018 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 21η Δεκεμβρίου 2018, η ώρα 2:00 μ.μ. 

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν, μόνο δια χειρός, στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.  Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών (courier), δεν θα γίνονται αποδεκτές

Η ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρά.  Αιτήσεις που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


428