ΙΚΥΚ: Στις 20 Νοεμβρίου η πρόσκληση για αιτήσεις για υποτροφίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει, ότι η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για τη διεκδίκηση υποτροφιών προπτυχιακού επιπέδου και μεταπτυχιακού επιπέδου Μάστερ, θα ανακοινωθεί στις 20 Νοεμβρίου 2018 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 21η Δεκεμβρίου 2018, η ώρα 2:00 μ.μ. 

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν, μόνο δια χειρός, στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.  Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών (courier), δεν θα γίνονται αποδεκτές

Η ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρά.  Αιτήσεις που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter142