ΙΚΥΚ: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και Έρευνα από την Κυβέρνηση του Μεξικού για το 2016


Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη διεκδίκηση δύο (2) υποτροφιών για σπουδές και Έρευνα στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στα Προγράμματα Σπουδών που καταγράφονται στην ιστοσελίδα http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros, για το 2016.

Οι κλάδοι σπουδών Business Administration, Plastic Surgery, Accounting, Marketing, Dentistry and Advertising, εξαιρούνται.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική Αίτηση με αρ. 54 από τη Γραμματεία του Ι.Κ.Υ.Κ, ή από την Ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν ή αποστείλουν, συστημένη μέσω Ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015, ώρα 2.00 μ.μ.

3. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών προσόντων των υποψηφίων διαφορετικά θα απορρίπτονται.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


90