Ηλικιακή Χαρτογράφηση των Εκπαιδευτικών Τεχνικής (ή «Το ρολόι δείχνει παρά πέντε») (Β΄)


ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΛΛΥΦΑ*  

ΜΕΡΟΣ Β΄ (τελευταίο)

  1. 1.    ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΤΗ ΜΤΕΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή υπηρετούν συνολικά ως Συμβασιούχοι και Έκτακτοι 89 εκπαιδευτικοί με συνολικό Μ.Ο. ηλικίας τα 45,6 έτη και Μ.Ο. ετών υπηρεσίας τα 3 χρόνια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ηλικία

Αρ. εκπαιδευτικών

32 - 39

24

40 - 49

31

50 - 54

20

55

4

56

2

57

3

58

3

61

2

Σύνολο

89

Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα από τον Πίνακα 4 και να κάμει τα υποκειμενικά του σχόλια. Κάποια στοιχεία όμως αυτού του πίνακα μπορούν  αντικειμενικά να χαρακτηριστούν ως πάρα πολύ «φοβητσιάρικα».

  1. 2.    ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Θα ήταν ευχής έργο αν μπορούσαμε να είχαμε αναλυτικά στοιχεία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στη Δημοτική και στη  Μέση Γενική Εκπαίδευση. Θα είχαμε τότε μια ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί και στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης όσον αφορά τις ηλικίες των εκπαιδευτικών και θα είχαμε τη δυνατότητα να προβούμε και στις ανάλογες συγκρίσεις.

Μπορούμε όμως να αντλήσουμε στοιχεία από τους Καταλόγους Διοριστέων όλων των βαθμίδων για να σχηματίσουμε έστω μια ενδεικτική εικόνα και για να προβούμε επίσης στις αναγκαίες συγκρίσεις.

Δημοτική Εκπαίδευση

Εξετάζοντας από τον Κατάλογο Διοριστέων την χρονολογία γέννησης των 100 πρώτων Υποψήφιων Δασκάλων βρίσκουμε ότι ο Μ.Ο. ηλικίας είναι τα 31,7 χρόνια.  Φυσιολογικά αν εξετασθεί μεγαλύτερο δείγμα, ο Μ.Ο. ηλικίας θα βρεθεί ακόμη μικρότερος.

Η πρώτη σκέψη που αβίαστα και δικαιολογημένα θα κάμει κάποιος είναι ότι οι Δάσκαλοι δεν έχουν πρόβλημα και πολύ σωστά η ΠΟΕΔ δεν φαίνεται να είναι και πολύ υπέρμαχος της αλλαγής του συστήματος διορισμού. Ας μην ξεχνούν όμως οι φίλτατοι μου Δάσκαλοι ότι και η ΜΤΕΕ βρισκόταν στα ίδια δεδομένα πριν 15 περίπου χρόνια. Και να μην ξεχνούν επίσης τις «κληρονομιές» (λόγω του κλειστού έτους) που αφήνει πίσω του το υφιστάμενο σύστημα.

Ένα είναι το σίγουρο, και δικαιολογημένο: αυτή τη στιγμή η ΠΟΕΔ δεν επείγεται ούτε κόπτεται για την όποια αλλαγή του συστήματος.

Μέση Γενική Εκπαίδευση

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Μ.Ο. ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ειδικότητα

Χρησιμοποιηθέν Δείγμα (πρώτοι στον Κατάλογο)

Μ.Ο. Ηλικίας υποψήφιων εκπαιδευτικών

Φιλολογικών

100

35,2

Μαθηματικών

50

36,3

Φυσικής

40

40,4

Πληροφορικής Επιστήμης Η.Υ.

40

39,9

Αγγλικών

40

48,3

Εμπορικών / Οικονομικών

30

56,9

Γερμανικών

30

51,4

Θεώρησα άσκοπο και κουραστικό να καταγράψω όλες τις ειδικότητες της Μ.Γ.Ε. και έτσι επέλεξα τις πιο σημαντικές (Φιλολογικών, Μαθηματικών, Φυσικής) και μερικές άλλες που κατά τη γνώμη μου παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με ορισμένες της ΜΤΕΕ.

Από τον Πίνακα 5 φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι βασικές ειδικότητες βρίσκονται σε καλή κατάσταση όσον αφορά την ηλικία των υποψηφίων εκπαιδευτικών με την ειδικότητα των Φιλολόγων, που είναι και η πολυπληθέστερη στο χώρο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, να έχει Μ.Ο. ηλικίας μόνον 35,2 χρόνια.

Σε κάποιες άλλες όμως ειδικότητες η κατάσταση δεν είναι και πολύ ρόδινη και αν προσθέσουμε και τα 4 περίπου χρόνια αύξησης που αναμένεται λόγω μηδαμινών αφυπηρετήσεων στην επόμενη πενταετία εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι πολύ σύντομα θα παιχθούν ταινίες τρόμου και στη Μ.Γ.Ε. 

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Μ.Ο. ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κλάδος / Ειδικότητα

Κατάλ. Διοριστέων

Χρησιμοποιηθέν

Δείγμα)

Μ.Ο. Ηλικίας

υποψήφιων

Μηχανολογία

Μηχανική Παραγωγής

15

49,6

Θερμοδυναμικής Ενέργειας

15

Γενική

15

Μηχ. Αυτοκινήτων

Μηχ.  Αυτοκινήτων

25

38,1

Ηλεκτρολογία

Γενική

15

51,6

Ηλεκτρονική

15

Ρεύμα Ψηλής Έντασης

15

Μηχανική Η/Υ

Μηχανικής Η/Υ

30

44,3

Δομικά - Πολιτική Μηχανική

Κατασκευές

15

56,2

Δομικά Έργα

5

Δομικά - Αρχιτεκτονική

Αρχιτεκτονικής

20

53,7

Ξενοδοχειακά

Γενικά

15

42,8

Μαγειρική

15

Τραπεζοκομία

15

Καλλιτεχνικές Σπουδές

Γραφικών Τεχνών

20

40,1

Διακοσμητικής

10

Αργυροχοΐας / Χρυσοχ.

5

Ξυλουργική/Επιπλοποιία

Ξυλουργική/Επιπλοπ.

10

34,3

Σχεδίαση Επίπλων

10

Στη ΜΤΕΕ έχουμε την ιδιαιτερότητα των πολλών Καταλόγων που αντιστοιχούν σε κάποιο Κλάδο. Υπάρχουν επίσης πολλοί Κατάλογοι που για χρόνια τώρα βρίσκονται σε αδράνεια και για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνταν, οι Μ.Ο. ηλικίας θα ήταν ακόμη πιο αυξημένοι.

Έγινε προσπάθεια ώστε το Δείγμα που λήφθηκε από τον κάθε Κατάλογο να είναι ανάλογο με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που αναμένεται να διοριστούν στο ορατό μέλλον. Αυτό μόνον εμπειρικά μπορούσε να γίνει και χωρίς μεγάλη ακρίβεια.

Παρόλα αυτά, αν συγκρίνουμε τον Πίνακα 6 με τον Πίνακα 2 θα δούμε ότι προκύπτει το λογικό και αναμενόμενο. Φαίνεται δηλαδή η άμεση σχέση και συνάφεια, κατά Κλάδο, των Μ.Ο. ηλικίας τόσον των υπηρετούντων όσο και των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια η σειρά κατάταξης των Κλάδων και στους δυο πίνακες είναι η ίδια, και σε φθίνουσα κατάταξη είναι η εξής:  1) Δομικά - Αρχιτεκτονική, 2) Δομικά - Πολιτική Μηχανική, 3) Ηλεκτρολογία, 4) Μηχανολογία, 5)  Μηχανική Η/Υ, 6) Ξενοδοχειακά κ.ο.κ.

Θέλω να επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι οι Μ.Ο. ηλικίας σε όλους τους Καταλόγους Διοριστέων θα αυξηθούν την επόμενη πενταετία κατά 4 περίπου χρόνια λόγω των ελάχιστων αφυπηρετήσεων που αναμένονται.

  1. 3.    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
  • Αναφορικά με το ηλικιακό πρόβλημα, η κατάσταση που επικρατεί στη Δημοτική και στη Μέση Γενική Εκπαίδευση δεν είναι η ίδια με αυτή που επικρατεί στη ΜΤΕΕ. Στη ΜΤΕΕ είναι πολύ χειρότερη και από καιρό βρίσκεται σε οριακό σημείο
  • Η κεντρική κολώνα του οικοδομήματος της ΜΤΕΕ, αυτή των εκπαιδευτικών, βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και πρέπει άμεσα να ληφθούν διορθωτικά μέτρα
  • Τώρα που υπάρχει άνεση χρόνου, λόγω μειωμένων αφυπηρετήσεων και διορισμών, είναι η καταλληλότερη στιγμή για διαβούλευση και κατάληξη σε ένα νέο Σύστημα Διορισμών
  • Ακόμη και στην περίπτωση που για δικούς τους λόγους η ΠΟΕΔ και η ΟΕΛΜΕΚ αποχωρήσουν από το διάλογο για το Σύστημα Διορισμών, η ΟΛΤΕΚ πρέπει να ζητήσει (και να απαιτήσει) τη συνέχιση του διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
  • Αν παραστεί ανάγκη, πράγμα που απεύχομαι, σαν ΟΛΤΕΚ πρέπει να συνεχίσουμε έστω και μόνοι μας το διάλογο με το ΥΠΠ με στόχο την κατάληξη σε ένα συμφωνημένο Νέο Σύστημα Διορισμών για να εφαρμοστεί μόνο για τη ΜΤΕΕ.  Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το όποιο νέο σύστημα συμφωνηθεί θα μπορούσε να λειτουργήσει πιλοτικά και για τις άλλες δυο άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης μας που είναι πολυπληθέστερες και δεν επείγονται για την αλλαγή του συστήματος
  • Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, Υπουργείο Παιδείας, Διεύθυνση ΜΤΕΕ, Βουλή, Κόμματα, ΟΛΤΕΚ, Εκπαιδευτικές Παρατάξεις και ο κάθε ένας που σέβεται και εκτιμά το ρόλο που διαδραματίζει η Τεχνική Εκπαίδευση μέσα στην κοινωνία μας, πρέπει μακριά από τις οποιεσδήποτε σκοπιμότητες να συνδράμουν θετικά σε αυτήν την προσπάθεια
  • Καλώ την ΟΛΤΕΚ να παραμείνει στο διάλογο και να είναι έτοιμη να συζητήσει όλα τα πιθανά σενάρια και ενδεχόμενα στο τραπέζι της διαβούλευσης. Δεν πρέπει να απορρίψουμε τίποτε εκ των προτέρων, ούτε την Παιδαγωγική Κατάρτιση σαν προαπαιτούμενο για εγγραφή στους Καταλόγους, ούτε τις Γραπτές Εξετάσεις, ούτε τον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας για διορισμό.  Φυσικά υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω μελέτης και διαβούλευσης για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι εισηγήσεις μου θα προκαλέσουν αισθήματα δυσαρέσκειας ακόμη και θυμού σε αρκετούς φίλους συνάδελφους και σε φίλους υποψήφιους συνάδελφους. Καλώ όλους αυτούς τους φίλους να δουν με κριτική διάθεση και ορθολογισμό δυο και τρεις φορές τα στοιχεία που παρατίθενται στους πίνακες αυτής της έρευνας. Είμαι σίγουρος ότι θα συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι πως αν συνεχίσουμε με το ίδιο Σύστημα Διορισμών πολύ σύντομα δεν θα παραμείνει Τεχνική Εκπαίδευση ούτε για να διδάσκουμε ούτε για να διεκδικούμε διορισμό.

*Β.Δ. Μηχανολογίας, Μέλος Κ.Δ.Σ. ΟΛΤΕΚ, Γραμματέας Προοδευτικής Κ.Κ.  ΟΛΤΕΚComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

11