Ημέρα Δεξιοτήτων Επικοινωνίας σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Όταν το παιδί τους δεν μπορεί να προφέρει σωστά το ς και το λέει θ, το «ρο» μπορεί για τους γονείς να είναι χαριτωμένο, όταν πάλι το παιδί τους δεν μπορεί να προφέρει  το «ρο»  καλά μπορεί να το θεωρήσουν ασήμαντο αλλά για τους ειδικούς επιστήμονες είναι ένα προειδοποιητικό σήμα, ακόμη και για πιθανές μελλοντικές ψυχολογικές διαταραχές. Η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών ομιλίας, λόγου, φωνής, ακοής και κατάποσης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας είναι εξαιρετικά σημαντική. Αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών αφού αποφεύγονται ψυχολογικά προβλήματα. Οδηγεί, επιπλέον ,στην αποτελεσματικότερη ένταξη, στο σχολικό και κοινωνικό σύνολο και συντείνει στην σχολική επιτυχία.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την «Ημέρα Δεξιοτήτων Επικοινωνίας» την Τετάρτη 12 Ιουνίου από τις 109:00 – 198:00 στην Κλινική Λόγου, Ομιλίας & Ακοής όπου θα παρασχεθούν δωρεάν ανιχνευτικές εξετάσεις λόγου, ομιλίας, και ακοής. Η διευθύντρια-λογοθεραπεύτρια της Κλινικής Δρ Μαρία Χριστοπούλου ανέφερε: «Η Ανιχνευτική αξιολόγηση διαγνωστική είναι το πρώτο μας μέλημα με στόχο τον εντοπισμό διαταραχών επικοινωνίας που τυχόν να υπάρχουν. Στη συνέχεια γίνονται οι διαγνωστικές εξετάσεις  λόγου και ομιλίας . Εφαρμόζουμε τεχνικές σφαιρικής εξέτασης από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να προχωρήσουμε στην κατάρτιση ατομικού προγράμματος αποθεραπείας».

Αποστολή της Κλινικής Λόγου & Ακοής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου είναι η κλινική εκπαίδευση, η παροχή υπηρεσιών, και η υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας. Η Κλινική στελεχώνεται με έμπειρους επαγγελματίες ακαδημαϊκούς και κλινικούς επόπτες. Υπηρεσίες παρέχονται από τους επόπτες καθώς και από φοιτητές υπό άμεση επίβλεψη, στο πλαίσιο της κλινικής εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες  της Κλινικής περιλαμβάνουν αξιολογήσεις, διαγνωστικές εξετάσεις και παρέμβαση σε διαταραχές λόγου, ομιλίας, και σίτισης/κατάποσης. Προσφέρονται και ακοολογικές υπηρεσίες όπως είναι οι αξιολογήσεις ακοής και ακουστικής επεξεργασίας και ο σχεδιασμός ακουστικής αποκατάστασης.  

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Κλινικής λειτουργούν αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία ακαδημαϊκού και κλινικού προσωπικού του προγράμματος λογοθεραπείας, αίθουσες θεραπείας για παιδιά και ενήλικες, ακουολογικό θάλαμο, χώρο υποδοχής, αίθουσα φοιτητών και αίθουσα αναμονής. Στην Κλινική παρέχονται ανιχνευτικές, διαγνωστικές  και θεραπευτικές υπηρεσίες λογοθεραπείας και ακοολογίας σε παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν διαταραχές ομιλίας, λόγου, φωνής, ακοής, και κατάποσης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


178