Ημερίδα Ενημέρωσης Υπ Παιδείας: «Ευκαιρία στη Γνώση, Δράση και Συμμετοχή»


Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων ως μια επιπρόσθετη  ευκαιρία για τους πολίτες στην απόκτηση γνώσεων και ενεργό συμμετοχή στην  κοινωνία, ανέδειξε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε μια πολύ πετυχημένη Ημερίδα Ενημέρωσης με τίτλο: «Ευκαιρία στη Γνώση, Δράση και Συμμετοχή».

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Μαΐου 2014, από τις 11:00 έως τις  14.00, στην Οδό Ανεξαρτησίας, έξω από το Διοικητήριο στη Λεμεσό. Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της Κύπρου για την προώθηση του Ανανεωμένου Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14.

Κατά την Ημερίδα Ενημέρωσης δόθηκαν στο κοινό πληροφορίες για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν στη διάθεσή στους οι ενήλικες της Κύπρου από τους ακόλουθους φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επιμορφωτικά Κέντρα), Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λεμεσού και τους ΜΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ και LC Educational. Τέλος, κατά τη διάρκεια της Ημερίδας διανεμήθηκε ο Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο οποίος παρήχθηκε στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Δράσης, και περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου.

Περαιτέρω πληροφορίες για τo Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, το Σχέδιο Δράσης της Κύπρου και την Ημερίδα μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του Σχεδίου http://www.moec.gov.cy/aethee.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

24