Ημερίδα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο για τα σχολεία από τη Cytanet


Ομιλητές με εξειδίκευση στο θέμα θα μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των συνέδρων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θεωρεί την ημερίδα ως πολύ σημαντική για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, των νέων και των γονέων, ώστε να μπορούν να προστατεύονται από κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο.

Το υπουργείο παρακαλεί τους διευθυντές όπως μεριμνήσουν ώστε κάθε σχολείο να εκπροσωπηθεί στην ημερίδα από τέσσερις (4) μαθητές και έναν εκπαιδευτικό, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ημερίδας στο σχολείο τους. Στην περίπτωση της Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα σχολεία θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν μόνο από έναν εκπαιδευτικό, κατά την κρίση του σχολείου.

Παράλληλα, παρακαλεί όπως ενημερώσουν τους μαθητές/τριες, τους σχολικούς συνδέσμους καθηγητών και δασκάλων σχετικά με την πιο πάνω ημερίδα. Παρακαλώ όπως δηλώσετε συμμετοχή στο τηλεομοιότυπο 22800638 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση chrychrysanthou@schools.ac.cy, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012.

Συστήνεται όπως τα σχολεία διαφόρων περιοχών συντονιστούν μεταξύ τους για τη διευθέτηση της μετάβασης στο χώρο της ημερίδας.

Επισυνάπτεται το ενημερωτικό έντυπο από τη Cytanet, καθώς επίσης και η αίτηση συμμετοχής του σχολείου.

*Για το έντυπο συμμετοχής του σχολέιου ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

*Για το πρόγραμμα  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


82