Ημερίδα για τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης


Η πρόσφατη δημιουργία του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, αποτελεί ορόσημο για τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, αφού ελέγχει και διασφαλίζει, στη βάση ευρωπαϊκών κριτηρίων και διαδικασιών, το ψηλό επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τόπο μας. Ο Φορέας διοργάνωσε σήμερα ημερίδα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με σκοπό την ενημέρωση των εκπροσώπων όλων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, όπως επίσης και με τις νέες διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των ιδρυμάτων.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας του Φορέα,«η οποία θα πρέπει να αναγνωριστεί ως μία σημαντική επιτυχία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αφού αποτελεί σταθμό για τα θέματα της ανώτερης εκπαίδευσης της χώρας μας και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση του στόχου να καταστεί η Κύπρος διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο».

Η πρόεδρος του Συμβουλίου του Φορέα, καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, παρουσίασε το νομοθετικό πλαίσιο «περί Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015-2016.

Σκοπός του Φορέα είναι να διασφαλίσει, πρωτίστως, την ποιότητα της παρεχόμενης ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο και να προωθήσει μέσα από τις διαδικασίες, που προνοεί ο Νόμος, τη βελτίωση και αναβάθμιση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Με τη στενή συνεργασία των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, ο Φορέας θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της Κύπρου ως ποιοτικού περιφερειακού εκπαιδευτικού κέντρου, σύμφωνα και με τα επίπεδα που προνοεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ENQA).  Ο Φορέας αποβλέπει επίσης στην ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας (European Network of Quality Assurance – E.N.Q.A.), αλλά και στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (European Quality Assurance Register – E.Q.A.R.).

Ακολούθησε παρουσίαση με θέμα:  «Ευρωπαϊκό Σύστημα και τα κριτήρια», από το μέλος του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε, καθηγητή Ανδρέα Ορφανίδη.

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του και στη βάση του Νόμου, το Συμβούλιο του Φορέα ήδη έχει προχωρήσει στον καθορισμό κριτηρίων ποιότητας, και τα σχετικά έντυπα για την Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική Αξιολόγηση, σύντομα θα δημοσιοποιηθούν.

Επιπρόσθετα με τις αρμοδιότητες αυτές ο Φορέας:

  • θα ελέγχει την ποιότητα της ανώτερης εκπαίδευσης στη βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Γραμμών,
  • θα αξιολογεί την ποιότητα των διασυνοριακών μορφών εκπαίδευσης, που προσφέρονται από ιδρύματα της Κυπριακής Δημοκρατίας  σε χώρες μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες,
  • θα ελέγχει τις προϋποθέσεις παροχής διασυνοριακής εκπαίδευσης από ιδρύματα του εξωτερικού στη  Κυπριακή Δημοκρατία, όπως επίσης
  • θα ελέγχει τη Δια-ιδρυματική συνεργασία των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης.

Στα κριτήρια της Προγραμματικής Αξιολόγησης αναφέρθηκε στην παρουσίασή του ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε, καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου.

Στο τέλος, οι  εκπρόσωποι των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους προς τα μέλη του Συμβουλίου.

Για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης, αντικειμενικότητας, αμεροληψίας και διαφάνειας, οι κατάλογοι των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, των αξιολογημένων και πιστοποιημένων προγραμμάτων, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Φορέα:

www.dipae.ac.cy

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


121