Ημερίδα πληροφόρησης για το Πρόγραμμα Erasmus+


Από το ΙΔΕΠ και τον Οργανισμό Νεολαίας

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διοργανώνουν ημερίδα πληροφόρησης για το Πρόγραμμα Erasmus+. Συγκεκριμένα, στόχος της ημερίδας είναι η παροχή πληροφοριών για τις Δράσεις το Προγράμματος Erasmus+ με έμφαση στις αποκεντρωμένες Δράσεις του Προγράμματος τις οποίες χειρίζονται σε εθνικό επίπεδο το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016, μεταξύ των ωρών 9:30πμ και 1:30μμ στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής

Πρόγραμμα

Power Point Παρουσίαση του Πρόγραμματος Erasmus+ με έμφαση στις αποκεντρωμένες Δράσεις (εκκρεμεί)

Σημειώνεται ότι στους παρευρισκόμενους δεν θα δοθεί εκτυπωμένη η παρουσίαση κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Συνεπώς, καλούνται τα άτομα που θα παρακολουθήσουν την ημερίδα να εκτυπώσουν την παρουσίαση εάν τη χρειάζονται.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


128