Προαγωγή σε Διευθυντή Σχολής Κωφών, Δημοτική Εκπαίδευση

28 Οκτ 2016 - 13:49


Τερματισμός διορισμού

28 Οκτ 2016 - 12:33


ΕΕΥ: Μεταθέσεις Διδακτικού Προσωπικού για το σχολικο έτος 2017-2018

21 Οκτ 2016 - 14:49


ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Προδημοτικής

20 Οκτ 2016 - 13:34


ΕΕΥ: Αιτήσεις εκπαιδευτικών Μέσης στις ειδικότητες Βιολογίας και Τέχνης για τα σχολεία Ριζοκαρπάσου

18 Οκτ 2016 - 13:37


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί εκπαιδευτικών Μέσης και Τεχνικής

17 Οκτ 2016 - 12:17


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί Εκπαιδευτικών Σχολείων Μέσης και Τεχνικής

11 Οκτ 2016 - 14:18


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής

11 Οκτ 2016 - 14:08


ΕΕΥ: Μόνιμος με δοκιμασία διορισμός Εκπαιδευτικού Ειδικής

07 Οκτ 2016 - 14:32


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί με σύμβαση Εκπαιδευτικών Ειδικής

07 Οκτ 2016 - 14:26
Newsletter