INNOMATH: Καινοτόμες εμπλουτιστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες για Μαθηματικά προικισμένους μαθητές


ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΚΡΙΔΗ*

Το έργο INNOMATH εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ERASMUS+ KA2 για Σχολική Εκπαίδευση και θα εκπονηθεί μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου 2019 και 31 Αυγούστου 2021. Ο τομέας της διδασκαλίας, της μάθησης και της υποστήριξης σε ταλαντούχους μαθητές περιβάλλεται από πολλά συναισθήματα, δεν υπάρχει μοντέλο ορισμού του ταλαντούχου που συμφωνήθηκε μεταξύ ερευνητών. Τα διαφορετικά μοντέλα υποστηρίζουν ότι το ταλέντο είτε είναι έμφυτο είτε αναπτύσσεται. Τα περισσότερα από τα σύγχρονα μοντέλα υποστηρίζουν ότι το αναπτυξιακό μέρος είναι τουλάχιστον το πιο σημαντικό - σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε στην εκπαίδευση για τους μαθητές που ονομάζουμε προικισμένους, ταλαντούχους, άριστους ή με υψηλό βαθμό ικανοτήτων. Επιπλέον, πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται αβέβαιοι για το πώς θα υποστηρίξουν τους «προικισμένους» μαθητές τους, δεν είναι σίγουροι αν οι μαθηματικές δεξιότητές τους είναι αρκετά ικανοποιητικές και δεν είναι εξοικειωμένοι με τις παιδαγωγικές μεθόδους για το πώς να συμπεριλάβουν τους «προικισμένους μαθητές» στη μάθηση. Τα περισσότερα άρθρα, σχετικά με την εκπαίδευση ταλαντούχων, καταλήγουν "οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται περισσότερη επαγγελματική εξέλιξη για στήριξη των ταλαντούχων μαθητών". Αυτή η ομάδα εκπαιδευτικών είναι η ομάδα που στοχεύει να υποστηρίξει αυτό το έργο αναπτύσσοντας έναν Ηλεκτρονικό Οδηγό, μέσω του οποίου να μπορούν να καθοδηγηθούν στη διδασκαλία και την υποστήριξη των «προικισμένων» μαθητών με ένα ρόλο διευκολυντή. Το πρόγραμμα σκοπεύει να αναπτύξει νέες μεθοδολογίες για την υποστήριξη των μαθητών με μαθηματικό ταλέντο ηλικίας 10-18 ετών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Η κοινοπραξία αποτελείται από 8 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, σχολείων, ενώσεων, κέντρων κατάρτισης εκπαιδευτικών και άλλων 22 υποστηρικτικών εταίρων. Όλες αυτές οι εμπειρίες θα συγκεντρωθούν για την παραγωγή ενός καινοτόμου συνόλου οδηγιών και εργαλείων για τους δασκάλους που εμπλουτίζουν την ικανότητά τους να υποστηρίζουν ταλαντούχους μαθητές μέσα και έξω από το περιβάλλον της τάξης. Θα σχεδιαστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω το σύστημα υποστήριξης που θα αναπτύξει αυτό το έργο.
Τα αποτελέσματα του INNOMATH αναμένεται να συμβάλει επίσης στις ακόλουθες προτεραιότητες σχολικής εκπαίδευσης όπως περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος ERASMUS+:
1. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας στην τάξη.
2. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην υιοθέτηση συνεργατικών και καινοτόμων πρακτικών.
3. Να υποστηρίξουν τα σχολεία να προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση, επιτρέποντας την επιτυχία όλων των μαθητών, από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη βαθμίδα ικανοτήτων στο ακαδημαϊκό φάσμα.

Ο συντονιστικός οργανισμός είναι το Ινστιτούτο VHS (Volkshochschule Schrobenhausen EV) στη Γερμανία και οι εταίροι περιλαμβάνουν τους εξής: Humbold Universtiy, Γερμανία, Immanuel-Kant-Gymnasium Γερμανία, Casa Corpului Didactic Teleorman, Ρουμανία, Ιδιωτικό Σχολείο Heritage της Κύπρου, University of Lyon 1, Claude Bernard, Γαλλία, Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Κρακοβίας, Πολωνία και την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, Κύπρος. Συγγραφέας της πρότασης ήταν η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία με στήριξη από την Επιτροπή Παιδείας της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας στην οποία συμμετέχει ως μέλος.

Για μελλοντική αναφορά μπορείτε να επισκεφθείτε το www.innomath.eu ή www.cms.org.cy και πληροφορίες στο [email protected] .

 

*Πρόεδρος της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας , Πρόεδρος του European Association of Career Guidance και Πρόεδρος του European Association of ERASMUS Coordinators. Ακαδημαϊκός και Διευθυντής Ανάπτυξης του ερευνητικού κέντρου VUZFLab, Βουλγαρία. [email protected]

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter145