Ινστιτούτο Κύπρου: Αιτήσεις για Ευρωπ. Διδακτορικό Πρόγραμμα στον τομέα Υπολογισμικών Επιστημών


 Το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογισμικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Κύπρου συντονίζει κοινοπραξία 17 ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ιδιωτικών εταιρειών για την υλοποίηση τετραετούς  Ευρωπαϊκού Διδακτορικού προγράμματος στον τομέα των υπολογισμικών επιστημών. Το πρόγραμμα με τίτλο“High Performance Computing for Life sciences, Engineering and Physics (HPC-LEAP)” έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,7 εκατ. Ευρώ  και είναι υπό την επίβλεψη  της Καθ. Κ. Αλεξάνδρου.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie του Horizon2020. Είναι μια εξαιρετική επιτυχία για το Ινστιτούτο Κύπρου, και καταδεικνύει σαφώς την ελκυστικότητα που μπορεί να έχει ένα καινοτόμο διδακτορικό πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Ινστιτούτο Κύπρου είχε ξεκινήσει ένα πρωτοποριακό διεπιστημονικό διδακτορικό πρόγραμμα στην υπολογισμική επιστήμη πριν από τρία χρόνια, το οποίο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα συμμετέχοντα ιδρύματα ανέθεσαν στο Ινστιτούτο Κύπρου το συντονισμό του προγράμματος, εν μέρει λόγω του διδακτορικού προγράμματος υπολογισμικής επιστήμης που ήδη διαθέτει.

Το πρόγραμμα HPC-LEAP υλοποιεί ένα νέο, διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών στο οποίο εμπλέκονται κορυφαίες στους  τομείς τεχνογνωσίας τους Ευρωπαϊκές ομάδες. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Aachen της Γερμανίας, τα Τμήματα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Ρώμης και Φεράρας, το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Wuppertal και το Τμήμα Μηχανολογίας του Πολυτεχνείου του Eindhoven. Τα ιδρύματα αυτά θα συνεργάζονται ανά ζεύγη για να προσφέρουν 15 από κοινού διδακτορικά πτυχία σε τομείς της ειδικότητάς τους χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα. Δέκα επιπρόσθετα ακαδημαϊκά ιδρύματα και βιομηχανικοί εταίροι θα συμμετέχουν στα ερευνητικά διδακτορικά προγράμματα των φοιτητών παρέχοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Αυτά περιλαμβάνουν κορυφαίους κατασκευαστές υπολογιστών, όπως η IBM/Ζυρίχη, και ηNVIDIA, μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως η Oak Labs GmbH, καθώς επίσης και το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το Imperial College.

Το HPC-LEAP πρόγραμμα

Αν και είναι κοινώς παραδεκτό ότι αριθμητική προσομοίωση αποτελεί βασική μεθοδολογία στον τομέα των θετικών και πολυτεχνικών επιστημών, εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην εξειδικευμένη κατάρτιση νέων επιστημόνων ώστε να αναπτυχθούν ως επιστήμονες υπολογισμικής επιστήμης, τόσο στον ακαδημαϊκό και όσο και στο μη ακαδημαϊκό περιβάλλον εξακολουθούν να σπανίζουν. Το πρόγραμμα HPC-LEAP στοχεύει στη στήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της κατάρτισης των ερευνητών σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων που βασίζονται στην υπολογισμική γνώση. Δημιουργούνται συνολικά 15 θέσεις διδακτορικών φοιτητών σε όλους τους εταίρους για διεπιστημονική έρευνα σε τομείς όπως η Φυσική Υψηλών Ενεργειών/Κβαντική Χρωμοδυναμική στο πλέγμα, Δυναμική Ρευστών/Turbulence, και Υπολογιστική Βιολογία/Μολυσματικές ασθένειες. Πέραν από αυτά τα ερευνητικά πεδία περιλαμβάνονται και θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (HPC) και μοντελοποίησης και ανάπτυξης αλγορίθμων.

Το έργο αποκλίνει από την παραδοσιακή ακαδημαϊκή εκπαίδευση και προνοεί τη συμμετοχή του μη ακαδημαϊκού τομέα στην κατάρτιση των φοιτητών, ώστε η αποκτούμενη γνώση να συνδέει την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες σταδιοδρομίας μέσα από πρακτική εξάσκηση σε συνδυασμό με  την ανάπτυξη καινοτόμου προσανατολισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ θα προσφέρει ελκυστικές συνθήκες εργασίας, και τη δυνατότητα οργάνωσης δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και δικτύωσης σχετικών με τα διδακτορικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων τόσο ανοικτών δημόσιων εκδηλώσεων καθώς και στοχευμένων ημερίδων και σεμιναρίων για μαθητές.

Το πρόγραμμα HPC-LEAP, πέραν από τη χρηματοδότηση των φοιτητών, θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξή και εμπλουτισμού του διδακτορικού προγράμματος στην υπολογισμική επιστήμη του Ινστιτούτου με σημαντική  δικτύωσή του στον Ευρωπαϊκό χώρο συνεισφέροντας  σημαντικά στην καλυτέρευση της ανταγωνιστικότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας της Κύπρου.

 Για εγγραφές ΕΔΩ

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


89