Ινστιτούτο Κύπρου: Η καταιγίδα σκόνης που πλήττει την Κύπρο επιστρέφει στο Ισραήλ


 Το Ινστιτούτο Κύπρου ανακοινώνει ότι από το απόγευμα της 7ης Σεπτεμβρίου, η Κύπρος έχει πληγεί από μια σφοδρή καταιγίδα σκόνης, φαινόμενο πολύ πιο ανησυχητικό από προηγούμενα πιο πρόσφατα παρόμοια γεγονότα. Συγκεντρώσεις της σκόνης με διάμετρο μικρότερη από 10 μικρόμετρα σε χαμηλά ατμοσφαιρικά υψόμετρα ανήλθαν σε περίπου 3 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά κυβικό μέτρο στη Λευκωσία, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη από το καταγραμμένο φορτίο σκόνης των 12 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά κυβικό μέτρο στην καταιγίδα σκόνης  που έπληξε το Πεκίνο και την Κίνα στις 20 Μαρτίου του 2002, κάτι που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Ένα τέτοιο φορτίο σκόνης τονίζουν οι ειδικοί, είναι πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία των ευάλωτων ομάδων, παιδιών και ηλικιωμένων, αλλά και ατόμων με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Γι αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι συγκεκριμένες ομάδες να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν είναι έξω, ή καλύτερα να παραμένουν στα σπίτια τους.

Στο μεταξύ, οι συγκεντρώσεις σκόνης στη Λεμεσό έχουν φτάσει σε νέα ακραία επίπεδα, άνω των 6 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά κυβικό μέτρο, όπως έδειξαν οι μετρήσεις από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  ώρα 12:00 στις 8 Σεπτεμβρίου.

Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Κύπρου και οι συνεργάτες τους από το Ισραήλ παρακολουθούν  προσεκτικά την εξέλιξη του φαινομένου, σημειώνοντας ότι η σκόνη πράγματι προέρχεται από το νότο, πιθανώς την Αραβική Χερσόνησο, ενώ φαίνεται να έχει στραφεί προς τα δυτικά πάνω από τη Συρία προς την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, και τώρα επιστρέφει προς το Ισραήλ.

Το Ινστιτούτο Κύπρου διεξάγει εκτεταμένη έρευνα σχετικά με την προέλευση τέτοιων φαινομένων όπως της σκόνης, την ανάπτυξή τους και τις επιπτώσεις τους για τη φύση και την ανθρώπινη υγεία. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους μέσα από ένα σημαντικό χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό έργο (BACCHUS) και με τη χρήση σύγχρονων οργάνων στο παρατηρητήριο στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου στη  Λευκωσία, καθώς επίσης  και με τα μη επανδρωμένα αεροπλάνα έρευνας του Ικυ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


153