ΙΠΕ: Μαθητικοί Διαγωνισμοί ΜΕΡΑ και ΤΕΚΕ 2018-2019


Προθεσμία για υποβολή δηλώσεων συμμετοχής (ηλεκτρονικά): 30 Οκτωβρίου 2018

  Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχουν πρόσφατα προκηρύξει τους Διαγωνισμούς «Μαθητές και Μαθήτριες στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2018-2019» και «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ 2018-2019». Οι Διαγωνισμοί εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του ΙΠΕ.

Ομάδες μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών καλούνται να υποβάλουν Δηλώσεις Συμμετοχής για σκοπούς υλοποίησης ερευνητικών εργασιών και τεχνικών μελετών - κατασκευών και για διεκδίκηση τιμητικών διακρίσεων, χρηματικών βραβείων και εκπαιδευτικού ταξιδιού (London International Youth Science Forum - LIYSF) στο Λονδίνο.

Οι Ερευνητικές Ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στους Διαγωνισμούς θα πρέπει να παραστούν στα εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2018 στη Λευκωσία και Λεμεσό αντίστοιχα, για να τύχουν ενημέρωσης και κατάρτισης γύρω από τον τρόπο υλοποίησης της ερευνητικής εργασίας, τεχνικής μελέτης και κατασκευής.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής, τις καταληκτικές ημερομηνίες και τα βραβεία που θα απονεμηθούν, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.research.org.cy/el/news/announcement-mera-teke-competitions-2018

Προθεσμία για υποβολή δηλώσεων συμμετοχής (ηλεκτρονικά): 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια στελέχη του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας:

Διαγωνισμός ΜΕΡΑ: κα Ελεάνα Γαβριήλ ([email protected], +35722205046) και κα Γεωργία Παντελίδη ([email protected], +35722205031)

Διαγωνισμός TEKE: κα Κωνσταντίνα Μακρή ([email protected], +35722205054) και κ. Μαρίνος Φωτιάδης ([email protected], +35722205048).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

318