ΙΠΕ: Παρουσίαση των ευκαιριών χρηματοδότησης του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»


   Επίσημη παρουσίαση των νέων προγραμμάτων εργασίας και των ευκαιριών χρηματοδότησης του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για την περίοδο 2018-2020, ύψους €30 δις, διοργανώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Η εκδήλωση, στην οποία χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης, με θέμα «Horizon 2020 Cyprus National Event» - «Work Programmes 2018-2020, Towards FP9», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία.

   Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας, των διαμορφωτών πολιτικής και των ηγεσιών ερευνητικών - ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, για τη μέχρι στιγμής πορεία της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», τις τρέχουσες εξελίξεις για τη δομή και το περιεχόμενο του 9ου Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ και τα νέα προγράμματα εργασίας του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει 14 εργαστήρια για τις ευκαιρίες διεκδίκησης χρηματοδότησης από την ΕΕ για έργα έρευνας και καινοτομίας, όπως επίσης και πρακτικές συμβουλές για την επιτυχημένη υποβολή προτάσεων. Ταυτόχρονα, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει «Networking Corner», όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν συναντήσεις με τα αρμόδια στελέχη του ΙΠΕ για το Enterprise Europe Network και τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
    Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν συνολικά 30 ειδικοί εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κύπρο και τον ευρωπαϊκό χώρο ενώ αναμένεται να παραστεί πλήθος κυβερνητικών αξιωματούχων, εκπρόσωποι και στελέχη διεθνών οργανισμών καθώς και παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου.
    Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας με συνολικό προϋπολογισμό €80 δις για την περίοδο 2014 - 2020. Η Κύπρος έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να έχει τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν απορρόφηση από το Πρόγραμμα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν, καταδεικνύοντας την ικανότητά της χώρας να αντλεί ευρωπαϊκούς πόρους παρά τον σκληρό πανευρωπαϊκό ανταγωνισμό.
    Για το πλήρες πρόγραμμα καθώς και για δωρεάν εγγραφή στην εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος στη διεύθυνση: www.research.org.cy.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

7