ΙΠΕ: Πέραν των €20 εκατ. για χρηματοδοτήσεις ερευνητικών έργων


Αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένα Έργα» κατά €4 εκατ.

Περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις στο πρώτο δίμηνο του 2019 για τη χρηματοδότηση διεπιστημονικών και πρωτοποριακών ερευνητικών έργων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Ολοκληρωμένα Έργα» και «Νησίδες Αριστείας».

Παράλληλα, το ΙΠΕ ανακοινώνει την αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένα Έργα», κατά €4 εκατ. διαμορφώνοντας τον συνολικό του προϋπολογισμό στα €13 εκατ. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει την υλοποίηση διεπιστημονικών έργων συνεργασίας μεγάλου βεληνεκούς στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου:  «Τουρισμός», «Ενέργεια», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές» και «Μεταφορές - Ναυτιλία», «Υγεία» και «Γεωργία-Τρόφιμα». Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται στο €1 εκατ. Σημειώνεται ότι, με την ευκαιρία της αύξησης του Προϋπολογισμού, δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του Προγράμματος μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2019.

Επιπρόσθετα, τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2019, χρηματοδότηση συνολικού ύψους €7,5 εκατ. στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» για την εκπόνηση πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής, Συγκεκριμένα, τα έργα θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές: «Επιστήμες Ζωής» (χρηματοδότηση μέχρι €250.000 ανά έργο), «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» (χρηματοδότηση μέχρι €250.000 ανά έργο) και «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (χρηματοδότηση μέχρι €150.000 ανά έργο).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΠΕ www.research.org.cy καθώς και την Πύλη IRIS https://iris.research.org.cy.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

269