Ισοτιμία και Αντιστοιχία του Πτυχίου Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου από το ΔΟΑΤΑΠ


Με πρόσφατη διοικητική πράξη, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού  Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων και Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) της Ελλάδας, κρίθηκε ότι τα πτυχία του Νομικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι ισότιμα αλλά και αντίστοιχα των πτυχίων των Νομικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Έτσι το Νομικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι το πρώτο αλλά και το μοναδικό που έχει κριθεί με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, ότι τα πτυχία του έχουν αντιστοιχία με τα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Αυτό σημαίνει, άμεση και χωρίς εξετάσεις και άλλες διαδικασίες, εγγραφή των πτυχιούχων του Νομικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στα μητρώα των ασκούμενων δικηγόρων, των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας.

Επισυνάπτεται η ισοτιμία/αντιστοιχία του πτυχίου Νομικής.

Ισοτιμία και Αντιστοιχία 1

Ισοτιμία και Αντιστοιχία 2
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


185