Ηθική αγωγή και αξίες


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΣΙΑΜΑΡΟΥ *

Οι ηθικές καταβολές του ανθρώπου, μορφοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη διαδικασία της αγωγής. Το σχολείο, το κολλέγιο και το πανεπιστήμιο ως κύριος και βασικός παράγοντας της ηθικής αγωγής, είναι χώρος μέσα στον οποίο κατασκευάζονται και αναγνωρίζονται ηθικές δράσεις και αξίες προς μια ανάπτυξη θετικού ηθικού χαρακτήρα. Ο δάσκαλος και ο καθηγητής είναι κεντρικές συνιστωσες του εκπαιδευτικού έργου. Η ποιότητα της προσωπικότητας του, της εξουσίας του, του ηθικού χαρακτήρα, των ηθικών στάσεων, καθώς και το προσωπικό του παράδειγμα συμβάλλουν στην ηθική μόρφωση των μαθητών.

Βασική αποστολή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος είναι να παρέχει ένα ισορροπημένο μαθησιακό περιβάλλον που να ικανοποιεί όλο το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα-ακαδημαϊκά, επαγγελματικά, κοινωνικά, ηθικά, πνευματικά, και συναισθηματικά.  Η δημιουργία νέας γνώσης, η μεταλαμπάδευση και η ανταλλαγή γνώσης θα πρέπει να αποτελούν τις βάσεις στις οποίες θα οικοδομηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα προς όφελος της κοινωνίας. Ο καθένας οφείλει να συμβάλει και να ωφελείται από την ανάπτυξη της γνώσης. Η γνώση και οι νέες ιδέες προωθούν τον ανθρώπινο πολιτισμό και τη φιλοσοφική σκέψη για τις σχέσεις των ανθρώπων με τη φύση. Ενθάρρυνση ενός ακαδημαϊκού ηθικού πολιτισμού, με ηγεσία ήθους και πνεύματος.

Ηθική αγωγή και ενθάρρυνση των σπουδαστών για απόκτηση προσόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ανακάλυψη και επίτευξη των ορίων τους. Καλλιέργεια των ανθρωπιστικών και ηθικών αξιών για τη διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα στους νέους, ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης, διοίκησης, δημιουργικότητας, ηγετικότητας και κριτικής σκέψης. Προώθηση της τιμιότητας, της διαφάνειας, της φιλοξενίας, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της ειλικρίνειας και διατήρηση συμμετοχικής και συλλογικής σκέψης. Διάπλαση των σπουδαστών ως ελεύθερους ακαδημαϊκούς πολίτες, με εθνική και κοινωνική συνείδηση, υπευθυνότητα και σεβασμό προς στη ιστορία μας.

Το θέμα των ηθικών αξίων βρέθηκε στο επίκεντρο διάφορων κοινωνικών ερευνητών. Οι ίδιοι επιστήμονες τονίζουν ότι οι αξίες αποτελούν την κατευθυντήρια γραμμή και τη βάση για την οργάνωση και τον καθορισμό διδακτικών σκοπών και στόχων. Η λέξη αξία προέρχεται από τη λατινική λέξη "valeo" που σημαίνει υγιής και δυνατός.

"Το πλήρωμα της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται στις αξίες. Η ζωή του ανθρώπου είναι ζωή αξίων. Είναι πνευματικές ιδιότητες, οι οποίες δίνουν ζωή στο ανθρώπινο γίγνεσθαι...  έχοντας οικουμενικό, διαχρονικό – καθολικό χαρακτήρα, εκφράζουν την ποιότητα των σχέσεων του ανθρώπου με τον πολιτισμό, δηλαδή την αποδοχή της διαφορετικότητας" (Narvaz, 2009).

*Ο Ακαδημαϊκός και Σύμβουλος Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

323