Κ. Χατζηγιάννης: Θετικό κλίμα στη συζήτηση των πορισμάτων έκθεσης Ε.Ε. για την εκπαίδευση στην Κύπρο


Με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής αναφέρεται στη σημερινή (Τετάρτης) συνεδρία της Επιτροπής και σημειώνει τα ακόλουθα:
«Πραγματοποιήθηκε, σήμερα Τετάρτη, 24/10/2018, ενημέρωση επί του εγγραφέντος θέματος "Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, σχετικά με τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Κύπρο και μέτρα που η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει" στην Επιτροπή Παιδείας.
Στη συνέχεια άνοιξε ο διάλογος για το συγκεκριμένο θέμα. Τα μέλη της Επιτροπής άκουσαν τις εισηγήσεις των προσκεκλημένων από διάφορους φορείς, όπως Υπουργείο Παιδείας, Οικονομικών, Εργασίας, Γενικού Ελεγκτή και όλων των Πανεπιστημίων, οι οποίοι στην αρχή τοποθετήθηκαν επί των πορισμάτων. Η συζήτηση θα συνεχιστεί με τοποθέτηση από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της εκπαίδευσης και της κοινωνίας με πλήρη διαφάνεια.
Επικράτησε θετικό κλίμα και όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τη βούληση τους για συνέχιση του ουσιαστικού αυτού διαλόγου επί των πορισμάτων της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στόχος είναι να κωδικοποιηθούν τα πορίσματα και με επιστημονική μεθοδολογία να γίνει επεξεργασία των πορισμάτων αυτών και στη συνέχεια να ετοιμαστούν δράσεις για διόρθωση και βελτίωση τους.
Η εισήγησή μου εστιάστηκε στο πλαίσιο συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Η επιμονή μου εδώ και δύο χρόνια στο θέμα της διόρθωσης στρεβλώσεων και λαθών του εκπαιδευτικού συστήματος, τα οποία αποβαίνουν σε βάρος των εκπαιδευτικών και των μαθητών, δικαιώνεται μέσα από τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γι'αυτό το λόγο εστίασα τη θέληση μου για λύση του θέματος αυτού μέσα σε συγκεκριμένα πλέον χρονοδιαγράμματα.
Ευχαριστώ όλους τους φορείς του χώρου της εκπαίδευσης και όλες τις υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας που παρευρέθηκαν στη σημερινή συνεδρία, οι οποίοι με εποικοδομητικές εισηγήσεις και θέσεις συνέβαλαν στην ουσιαστική έναρξη του θέματος και για λήψη σοβαρών μέτρων επίλυσης».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter77