Καινούργια προγράμματα αγγλικών για ενήλικες από το English Study Centre – Κρίνη Ασκάνη


Το Φροντιστήριο Αγγλικών English Study Centre της Κρίνης Ασκάνη ανακοινώνει την έναρξη 2 προγραμμάτων για ενήλικες.

1. «GeneralBasic English»

Ένα 30ωρο πρόγραμμα που έχει αρχίσει στις 31 Οκτωβρίου 2013. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τόσο το προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο, βελτιώνοντας έτσι τις ικανότητές τους στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Κάθε Πέμπτη, στις 6.30μμ – 8.30μμ

2. «Communication Skills in English for Business and Social Purposes» Ένα ακόμη 30ωρο πρόγραμμα που έχει αρχίσει στις 29 Οκτωβρίου2013. Σε αυτό το πρόγραμμα δίνεται οι ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν, όχι μόνο τον προφορικό και το γραπτό λόγο, αλλά και δεξιότητες σε θέματα παρουσίασης, και τις ικανότητές τους στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Κάθε Τρίτη, στις 6.00μμ – 8.00μμ   

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


329