Καλοκαιρινά σχολεία στα Πολύκεντρα Νεολαίας


Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου θα λειτουργήσει και φέτος το Πρόγραμμα «Καλοκαιρινή Απασχόληση και Ψυχαγωγία», για παιδιά Δημοτικού, στα Πολύκεντρα Νεολαίας Λευκωσίας και Πάφου. Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, αλλά και στους γονείς για να γνωρίζουν ότι στα παιδιά τους προσφέρεται υγιής απασχόληση, ενώ αυτοί εργάζονται.

Θα λειτουργήσουν δύο περίοδοι, ως ακολούθως:

Α΄ Περίοδος: 23 Ιουνίου – 11 Ιουλίου 2014 (3 εβδομάδες)

Β΄ Περίοδος: 14 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2014 (3 βδομάδες)

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί καθημερινές μόνο, όχι Σάββατα, μεταξύ 07:05 - 15:00. Τις 3 από τις 5 μέρες της εβδομάδας, θα διεξάγονται στους χώρους των Πολυκέντρων εργαστήρια Μουσικής, Τέχνης, Χορού, Θεάτρου, Γυμναστικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τα παιδιά θα συμμετέχουν επίσης σε ομαδικά παιγνίδια και σε βιωματικά εργαστήρια διαφόρων κοινωνικών θεμάτων. Τις άλλες 2 μέρες θα πραγματοποιούνται εξωτερικές επισκέψεις και εκδρομές.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ παιδιά τα οποία κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο. Το κόστος συμμετοχής είναι €70 για 1 παιδί, €110 για 2 αδέλφια, €140 για 3 αδέλφια και €170 για 4 αδέλφια για όλη την περίοδο. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Νεολαίας (www.youthboard.org.cy). Για περισσότερες πληροφορίες:

Πολύκεντρo Νεολαίας Λευκωσίας: 22877510,

-         Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου: 26306419,

-         Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: 22402618 / -622,
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


82