Κατάλογος δικαιούχων για παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων


Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΦΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι έχει συμπληρωθεί η μοριοδότηση των αιτήσεων για την παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων, βάσει του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν.203(Ι)/2015.

Ο κατάλογος με τους δικαιούχους έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ στη διεύθυνσηhttp://enimerosi.moec.gov.cy/ypp4808.

Στον κατάλογο αναφέρονται:

(α) Ο αριθμός ταυτότητας του φοιτητή, ο αριθμός φακέλου του στην ΥΦΜ καθώς και τα επιδόματα για τα οποία είναι δικαιούχος, τα οποία σημειώνονται με Χ.

(β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκομισθούν με το χέρι στα γραφεία της ΥΦΜ (Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία), μέχρι και τις 4.11.2016, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή των φοιτητικών επιδομάτων στους δικαιούχους.

Η ΥΦΜ δε θα δέχεται δικαιολογητικά τα οποία θα παρουσιαστούν εκπρόθεσμα (δηλαδή από τις 7.11.2016 και μετά).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


133