Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 26 κενών θέσεων Β Διευθυντή στη Μέση Γενική


-Είκοσι (20) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά.

-Πέντε (5) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά

-Μίας (1) θέσης Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


137